ОбС Казанлък ще заседава извънредно на 7 септември

   

На 7 септември ОбС Казанлък ще заседава извънредно. Местните старейшини ще разгледат три точки.  По традиция през месец август общинските съветници не провеждат заседание. В случая обаче те трябва да дадат своето съгласие  Община Казанлък да участва с проектно предложение за подмяна на отоплителни инсталации на обект общинска собственост – ДГ №2 ”Снежанка” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма BG04 ”Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Мярка 1 ”Енергийна ефективност”. Докладната е внесена от кмета Галина Стоянова. От Общината предлагат да се кандидатства с проект за подмяна на отоплителната система  на ДГ №2 „Снежанка“. Новооткритата грантова схема по програмата ”Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Мярка 1 ”Енергийна ефективност” дава възможност да се финансират проекти с обща  стойност от 20 000 евро до 200 000 евро, като приоритетно ще се финансират  сградите с образователни, социални или културни функции. Крайният срок за подаване на документи  е до 9 септември, а крайният срок за изпълнение на проектите е 30 април 2017г.Това е  и една от причините за свикване на извънредното заседание на Общинския съвет. Втора точка от дневния ред е гласуването за осигуряване на съфинансиране за проект ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда на Община Казанлък, предоставена за социални услуги” и проект ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба в с. Дунавци”, депозирани за финансиране от Национален Доверителен Екофонд.  Последната точка е за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване по наем за срок от 10 години на общински обект: ”Минерална Баня Овощник”, находящ се в кв. ”Казанлъшки минерални бани”, гр. Казанлък с начален месечен наем от 856 лв. без ДДС. Допълва се и състава на Комисията, в която влиза и  Мария Цонева.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com