Областта е на 6-то място по бедност в страната

   

По окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ), размерът на линията на бедност в област Стара Загора през 2015 г. е 3995 лв., или 332.9 лв. средномесечно на лице от домакинство.

Статистиката сочи, че при този размер на линията, под прага на бедност са живели 17.4% от населението на областта. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за областта е намалял с 2.7%, при нарастване с 0.6% общо за страната, а относителният дял на бедното население се е понижил със 7.3 процентни пункта при нарастване с 0.2 пункта за страната.

Относителният дял на бедните при мъжете в областта е бил 11.9%, а при жените – 22.4%. Разликата в равнищата на бедност между двата пола е 10.5 процентни пункта при 3.8 пункта за страната.

Анализът на НСИ сочи, че системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2015 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат пенсиите, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 17.4 до 23.1%, или с 5.7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 42.5%, или с 25.1 процентни пункта.

Поляризацията на населението в Старозагорска област по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2015 г., показва, че най-бедните 20% в областта имат 5.2 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%, като спрямо 2014 г. поляризацията намалява с 0.8 процентни пункта.

През 2015 г. най-висок размер на линията на бедност е имало в София – 503.8 лв., с равнище на бедност 21.1%, а най-нисък – в област Кърджали – 189.2 лв., където равнището на бедност е 22.5%. Област Стара Загора е с размер на линията на бедност 332.9 и е на шесто място в страната.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com