Областният модел за развитието на проекта „Приеми ме 2015“ бе представен в областите Стара Загора и Хасково

   

Ръководителят на проекта „Приеми ме 2015“ Огнян Христов и представители на Националния екип за организация и управление на проекта осъществиха работни срещи в областите Стара Загора и Хасково. Пред екипите по приемна грижа и отделите „Закрила на детето“ от общините партньори по проекта бе представена визията за въвеждането на нов модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа” чрез екипи, сформирани на областен принцип. Концепцията е част от Плана за развитие на услугата за 2016-2017 г., приет от Консултативния експертен съвет (КЕС) към проекта след обстоен анализ на регионалните потребности от настаняване на деца в риск и свързаната с тях численост и локация на екипите по приемна грижа. Акцент в дискусията бе необходимостта нужното качество на услугата да се стандартизира така, че в края на проекта да е апробиран и доказан в практиката устойчив организационен и методически механизъм. Ръководителят на проекта подчерта и необходимостта да се постигне ефикасен финансов стандарт като подготовка за преход на приемната грижа като делегирана държавна дейност.Сформирането на екипи за управление и предоставяне на услугата на областно ниво  позволява постигането на стандарт за ангажимент на 1 социален работник с 12 случая с приемни семейства, както и намаляване на броя на ангажираните администратори на общинско ниво.Търсеният резултат е значително намалена себестойност на услугата, както и възможност за национално покритие за предоставянето й чрез включване на всички общини, на чиято територия се предоставя услугата „приемна грижа”  и които отговарят на условията за партньорство по проекта „Приеми ме 2015″.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com