Н.Пр.г-жа Гюру Катарина Викьор в Казанлък: Обсъждаме идеята за тракийска изложба в Осло

   

Посланикът на Норвегия посети града на розите във връзка с проекта за тракийските могили „Хелвеция“ и „Грифони“

Днес Н.Пр. г-жа Гюру Катарина Викьор, посланик на Норвегия в България, посети Казанлък и се срещна с кмета на общината г-жа Галина Стоянова. Визитата бе по повод изпълнението на проекта на Община Казанлък ,,Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“. Стойността на проекта е 2 776 524,49 лв. с ДДС и срок за изпълнение – 13 месеца. Партньор на Община Казанлък в изпълнение на дейностите е Исторически музей ,,Искра“ – Казанлък.

Чрез реализацията на проекта ще се допълни с още два обекта списъка с вече реставрираните и отворени за посещения обекти в Долината на тракийските владетели – Казанлъшка тракийска гробница (намираща се под егидата на ЮНЕСКО), гробниците Голяма Косматка, Оструша, Крън II, Голяма Арсеналка, Шушманец, създавайки по този начин една Интегрирана система от социализирани паметници на културата.

„Този проект е много навременен и спасителен за двете гробници – „Хелвеция“ и „Грифони“. Проектът е от изключително значение и поради факта, че кандидатстваме с 8 гробници за включване в индикативната листа, така че комплексът от гробници в Долината на тракийските царе да кандидатства за списъка на световното културно наследство под защитата на ЮНЕСКО“, каза кметът на община Казанлък Галина Стоянова. Тя благодари на посланик Викьор за подкрепата и заинтересоваността към  проекта, който се изпълнява в определените срокове.

Н.Пр. Гюру Катарина Викьор сподели идеята за организиране на тракийска изложба в Норвегия, чрез която да се насърчи притока на туристи от скандинавските страни в България.

В рамките на проекта ,,Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ ще бъде изградена приемна сграда, която да служи за информационен център и ще обслужва посетителите на тракийските могили „Грифони“, „Хелвеция“ и „Шушманец“. Районът ще бъде облагороден, ще се изгради зона за рекреация и малък паркинг.

Основни дейности по проекта са още консервация, реставрация и социализация на тракийските могили ,,Хелвеция“ и ,,Грифони“. Предвижда се изграждане на постоянни защитни покрития и хидроизолация над гробниците, монтиране на дата-логери, изграждане на електрическа инсталация и осветление, климатизиране на пространството в и около гробница „Хелвеция“, поставяне на остъклени метални платформи, консервационно-реставрационните работи и други.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com