Нов, областен модел на управление на приемната грижа

   

Община Казанлък, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект  „Приеми ме 2015“ по ОПРЧР 2014 – 2020 г., информира своите жителите, че предстои въвеждането на нов, областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ в страната. Ръководителят на проект „Приеми ме 2015“ Огнян Христов и представители на Националния екип за организация и управление на проекта осъществиха работна среща в гр. Стара Загора. Пред екипите по приемна грижа и отделите „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ бе представена визията за въвеждането на новия модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“  – чрез екипи, сформирани на областен принцип. Концепцията е част от Плана за развитие на услугата за 2016-2017 г., приет от Консултативния експертен съвет към проекта, след обстоен анализ на регионалните потребности от настаняване на деца в риск и свързаната с тях численост и локация на екипите по приемна грижа. Приетият план предвижда в община Казанлък да се обособи работно място за един социален работник, член на Областния екип по приемна грижа, който ще изпълнява всички задължения по отношение на кандидати и приемни семейства от общините Казанлък, Мъглиж и Павел баня. На 03.10.2016 г. Община Стара Загора обяви процедура по подбор на Областен екип по приемна грижа. Желаещите да кандидатстват за обявеното свободно работно място за социален работник могат да получат пълна информация наhttp://www.starazagora.bg/konkursi/item/8967-protzedura-po-podbor-na-oblasten-ekip-po-priemna-grizha

 Пресцентър на община Казанлък

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com