Новообразувани имоти за земеделски земи в община Казанлък

   

Със Заповед № ДС-ЗД-260/08.10.2018 г. на областен управител на област Стара Загора, Община Казанлък съобщава, че са одобрени план на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистър на новообразуваните имоти, неразделна част от плановете, за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за следните местности: Абаята и Мутафчийска чешма, в землището на гр.Казанлък; Ачмалъка, Каваклъка, Узункелеме, Даскалов соргун, Черешака, Текюи и Над лозята, намиращи се в землището на с. Бузовград; Каракос и Черешите, намиращи се в землището на с. Черганово, община Казанлък.

Промените са публикувани в брой 85 от дата 16.10.2018 г. на Държавен вестник и на сайта на Община Казанлък.

На основание § 19, ал. 1 от ЗИДАПК (ДВ, бр. 39 от 2011 г.) жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област Стара Загора пред Районния съд – Казанлък, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Пресцентър на община Казанлък

 

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com