Нови 56 сгради се строят в областта през последните три месеца

   

През третото тримесечие на 2016 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 72 жилищни сгради със167 жилища в тях и 20 974 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 78 други сгради с 32 847 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 13.3%, жилищата в тях – с47.5%, а общата им застроена площ – с 42.7%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, също намалява с 8.2%, докато общата им застроена площ е повече с 30.5%, сочат данните на националния статистически институт.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 41.2%броят на жилищата в тях – с 21.0%, а разгънатата им застроена площ – с1.4% (фиг.1). Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 16.4%, докато разгънатата им застроена площ спада с 12.5%.

През третото тримесечие на 2016 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 56 жилищни сгради с 242 жилища в тях и с 31 333 кв. м обща застроена площ, и на 53 други сгради с 39 089 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 15.2%, броят на жилищата в тях – с 29.2%, а общата им застроена площ е по-малкос 20.2%. Намалениес 5.4% се наблюдава и при броя на започнатите други сгради, докаторазгънатата им застроена площ се увеличава с22.9%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 33.3%, жилищата в тях – със71.6%, а разгънатата им застроена площ – с 65.2%. Започнатите други видове сгради също се увеличават с 35.9%, а разгънатата им обща застроена площ – със138.8%

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com