Нови цени на Водоснабдяване и канализация Стара Загора

   

Водоснабдяване и канализация Стара Загора обявиуслугите си, считано  от 1.08.2019 година.

Цена за доставяне на вода  1,970 лв./куб.м
Цена за отвеждане на отпадъчни води  0,126 лв./куб.м
Цена за пречистване на отпадъчни води – Битови и и приравнените към тях обществени, търговски  0,376 лв./куб.м
Цена за пречистване на отпадъчни води – Промишлени и Стопански
            Степен на замърсяване 1  0,421 лв./куб.м
            Степен на замърсяване 2  0,602 лв./куб.м
            Степен на замърсяване 3  0,929 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  (ВиК ЕООД – гр. Сливен) 0,548 лв./куб.м
* цените са без включен ДДС и влизат в сила от 01.08.2019

Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги приложими за съответното населено място:

Водоснабдяване + Отвеждане на канални води (Канализация) + Пречистване на отпадъчни води

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com