Николай Златанов: Общинските съветници участват активно в комисиите и работят в рамките на добрия тон

   

През първото шестмесечие на настоящия мандат бе сформиран Общинския съвет на гр. Казанлък. Избрани бяха комисиите и подбрани хората в тях така, че да се чувстват най-компетентни и най-полезни. През настоящия мандат комисиите са същите на брой, както и в предходния мандат на ОбС Казанлък, където председател също бе Николай Златанов.  „През този мандат реших, след консултации с другите групи да излъчим по един зам.-председател. Сега имам четирима зам.-председатели. Това е новото, което е въведено в новия мандат”, каза председателят Златанов по повод предстоящото приемането на отчета за дейността на ОбС Казанлък за периода от 09.11.2015г. до 09.05.2016г. на заседание на местния парламент, което ще се  проведе на 29.10.2016г. „В новосформирания Общински съвет 19-сет от общинските съветници са хора, които за първи път влизат в местния парламент, което наложи тяхното обучение, но те бързо  и активно се включиха в работата на комисиите и Общинския съвет като цяло.  От проведените до сега събирания на комисиите се вижда, че всички съветници са добре подготвени по материалите. От чисто политическа гледна точка образувалите се групи, дори и тези които са ни политическите противници работят професионално в рамките на добрия тон. Лично аз като председател нямам никакви забележки към отделни лица или отделни групи. В този смисъл атмосферата за работа  е много добра”, допълни още Златанов. За по-доброто притичане на редовните заседания на ОбС през този мандат бе определен точен срок за тяхното провеждане – всеки четвъртък от последната седмица на месеца.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com