Николай Златанов към жителите на Шипка: Вие сте щастливци, защото живеете наистина в едно уникално място /Снимки/

   

Председателят на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов поздрави жителите на град Шипка за празника на подбалканското градче. Той напомни, че през последните години с усилията на кмета Василка Панайотова населеното място се промени към по-добро: Новият Център, Обновената сграда на училището, асфалтираните улици, подмяна на водопровод и детските площадки. “Вие сте щастливци, защото живеете наистина в едно уникално място и може би накрая този град си намери стопанката, която да успее да го направи по-чист и приветлив”.

Снимка на ГЕРБ КАЗАНЛЪК.

Пространството около монумента на площад „Иван Георгиев“, където се проведе фолклорната част на празника е цялостно обновено с амфитеатрално разположени тераси, нова сцена, парково осветление и паркоместа. Всичко това е изградено по проект „Архитектурно оформяне и благоустрояване на площад „Иван Георгиев“ със средства в размер на 150 000лв. за „дейности, свързани с благоустрояване, паркоустрояване и зацветяване на централната градска част на град Шипка“ отпуснати допълнително по бюджета на Община Казанлък с правителствено решение през октомври 2017 година.

Снимка на ГЕРБ КАЗАНЛЪК.

Другият по-важен обект е ОУ “Свети Свети Кирил и Методий“, което е реновирано по проекта „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ на Община Казанлък. Общата стойност на проекта е в размер на 9 504 532,06 лв. по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Със средствата се извършва реконструкция и на три детски градини в казанлъшкия квартал “Изток“ – ДГ“Здравец“, ДГ“Слънце“ и филиал на 15-та ДГ“Звънче“ и учебните заведения в селата Овощник – ОУ “Д-р Петър Берон”, Хаджидимитрово – ОУ “Свети Паисий Хилендарски”, Ръжена – ОУ “Свети Свети Кирил и Методий” и град Крън – ОУ “Свети Климент Охридски”. Строително-монтажните работи включват въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и изграждане на водопровод и канализационни инсталации, газификация и свързване с градската газоразпределителна мрежа, монтаж на ново оборудване и осигуряване на мерки за достъпна среда.

Снимка на ГЕРБ КАЗАНЛЪК.

На празника в Шипка присъства и зам.-председателят на Общински съвет – Казанлък Радиана Стефанова.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com