На 3 септември 2015 г. ще се проведе церемония по официално откриване на ГПСОВ – Казанлък

   

На 03 септември 2015 г. от 12:00 часа на площадката на ГПСОВ – Казанлък ще се проведе церемония по официално откриване на ГПСОВ – Казанлък в рамките на най-мащабния проект на Община Казанлък – Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“.

На официалната церемония ще присъстват Министър-председателя на РБългария г-н Бойко Борисов, Министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева, народни представители, Управителя на „В и К“ ЕООД гр. Стара Загора, представители на РИОСВ гр. Стара Загора, на общинската управа и изпълнители по проекта.

Община Казанлък е бенефициент по проект Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“, който се финансира  от  Кохезионния  фонд  на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Oперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Проектът е на обща стойност 22 695 646,07 лв., от които: 1 135 181,30 лв. собствен принос на Община Казанлък, 187 600,00 лв. по проект за техническа помощ финансиран от ОПОС и 3 712 681,20 лв. възстановимо от НАП ДДС. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 17 660 183,57 лв., разпределена както следва – Кохезионен фонд 14 128 146,86 лв. и национално съфинансиране 3 532 036,71 лв., съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С026/08.08.2012 г.

“Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“ е най-машабният инфраструктурен проект на Община Казанлък. С реализирането му се постигна огромен социален ефект, защото се подобри не само начинът на опазване на околната среда, но и качеството на ВиК услугите за 52 723 жители, или 80 000 еквивалент жители, т.е. 100% от населението на агломерацията.

            Община Казанлък кани всички граждани желаещи да присъстват на събитието на 03.09.2015 г. от 12:00 часа на площадката на ГПСОВ-Казанлък, с. Овощник.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com