На 1 септември стартира ореховата кампания в общината

   

Началото на Ореховата кампания 2016 г. за населените места в Община Казанлък да започне от 01.09.2016 г., като до тогава се забранява брането и изкупуване на орехи – плод, гласи Заповед на кмета на основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.8, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.
Изкупуването на ореховата продукция да става в регистрираните в общината изкупвателни пунктове след представяне на документ, удостоверяващ собствеността на орехови дървета и вписване на личните данни в регистър.
Изкупуването на орехите да става в часовия интервал от 8.00- 20.00 часа
Кметовете на кметства, съвместно с РУ „Полиция” – Казанлък да организират засилена охрана на ореховите масиви и единични дървета до приключване на кампанията.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com