Младите в Казанлък очакват добри условия и възнаграждения за труда си

   

Специализирана трудова борса за младежи се проведе в Казанлък. С посредничеството на местното Бюро по труда в рамките на борсата се срещнаха работодатели и безработни младежи до 29-годишна възраст, които са регистрирани в Бюрото и представители на фирми от региона. По време на срещата всеки един от работодателите изложи предмета на дейност на фирмата, която представя условия на труд, трудово възнаграждение, условия за кандидатстване за работа.
„Целта на днешното събитие е да направим директна връзка между безработните лица и утвърдени в региона работодатели в сферата на производството, на търговията и услугите, каза директорът на Бюро по труда – Казанлък Илияна Жекова. Тя поясни, че процентът на младежка безработица в региона е значително по-нисък в сравнение с европейските нива. Според броя на регистрираните младежи тя е близо 15 %, като всеки месец намалява, защото в Казанлък има достатъчно фирми, които работят и предлагат работни места. Сред регистрираните безработни младежи преобладават тези със средно и по-ниско образование. Особено търсени от работодателите са специалисти и работници в машиностроителния бранш. Жекова поясни още, че очакванията на младите хора, които търсят работа, са предимно свързани с доброто възнаграждение, добри условия на труд, които да отговарят на тяхната възраст.
Славяна ГАЙДАРОВА

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com