Кръгла маса на тема: „Общински координационен механизъм – основен фактор в процеса на деинституционализация на деца“

   

На 29.09.2015 г. бе проведена Кръгла маса на тема: „Общински координационен механизъм – основен фактор в процеса на деинституционализация на деца“. Форумът е част от проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“. Кръглата маса бе ръководена от Лилия Цонкова, заместник-кмет на община Казанлък, която сподели, че включването на община Казанлък като пилотна община в проекта е висока оценка за работата, която е свършена през последните четири години по отношение предоставянето на социални услуги за деца. Това е още една възможност да се надгради постигнатото по отношение взаимодействието между всички заинтересовани страни. Началник-отдел „Хуманитарни дейности“ и местен експерт по проекта Мария Колева и директорът на Дневните центрове за деца с увреждания и за възрастни хора с увреждания Веска Мараджиева представиха в основни линии процесът на деинституционализация на деца в България и в частност община Казанлък, както и ползите, целите и ефективния резултат от приложения механизъм за сътрудничество между институциите за подпомагане на семейства, при които има риск да изоставят дете.

В последвалата дискусия взеха участие присъстващите представители на Община Казанлък, Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Казанлък, директори на образователни и социални институции, които категорично заявиха желание да съдействат за всеки подаден случай.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com