Кметът на община Казанлък ще участва в Конгреса на местните и регионалните власти

   

Галина Стоянова е член на българската делегация, излъчена от
Националното сдружение на Общините в Република България да вземе
участие в срещата в Страсбург, Франция. От 19-ти до 21-ви октомври,
2016 г. там, в седалището на Съвета на Европа, ще се проведе 31-та
Сесия на Конгреса на Съвета на Европа. Темата за есенното заседание в
Двореца на Европа тази година е „Етика и прозрачност на местно и
регионално ниво“.
В българската делегация участват и кметът на община Елена Дилян
Млъзев, Силвия Стойчева, председател на Общински съвет – Самоков,
Диана Кънева, експерт в НСОРБ, кметът на община Сатовча Арбен Мименов,
председателят на Общински съвет – Созопол Красимира Германова и кметът
на община Панагюрище Никола Белишки.
Участниците са разпределени в Камарите на конгреса – Камарата на
местните власти и Камарата на регионите. Галина Стоянова е
представител в Камарата на местните власти, титулярен представител в
Комисията по актуални въпроси и заместник – представител в Комисията
по наблюдение / мониторинг.
Предстоящата сесия на Конгреса е т.нар. Обновителна за състава на
Конгреса и дава начало на работата за предстоящия мандат 2016 – 2020
г.Целият състав на Националната делегация за мандат 2016 – 2020 г., по
предложение на Управителния съвет на НСОРБ, е утвърден от Министерски
съвет по актуализирана процедура от юни, т.г. Той се определя
възоснова на изискванията на Хартата и задължителната резолюция на
Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Всички
делегации трябва да отразяват политическия, географския и регионалния
/ местния баланс в своята държава, както и равенството между половете.
Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на Европа
(КМРВЕ) е консултативен орган на СЕ, който съществува от 1994 г. и
цели насърчаване на местната и регионалната демокрация в страните
членки и следи за прилагането на принципите на Европейската харта за
местно самоуправление. Национална българска делегация участва в
работата на Конгреса от 1995 г.

Пресцентър на община Казанлък

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com