Кметът Галина Стоянова отговори на питания на общинския съветник Васил Самарски

   

Относно сключени договори с търговски дружества с адрес на управление на територията на община Казанлък в периода 1 ноември 2011 – 28 февруари 2015 г. за изпълнение на обекти от Инвестиционната програма на Община Казанлък или по европейски проекти, съветникът от БСП Васил Самарски е получил отговор още на 27 април 2015 г. Кметът на община Казанлък допълни, че цялата информация за обявяването и провеждането на обществени поръчки и за сключените договори е публична и тя се намира на сайта на Агенцията за обществени поръчки, т.е. информацията е общодостъпна.

Относно въпросите, свързани с пътуването на делегация до Париж в дните на откриването на голямата българска изложба „Епопея на тракийските царе – археологически открития в България“, бе представена цялата делегация, в която са включени и две гражданки, избрани на случаен принцип и пред нотариус в анкетата на община Казанлък; целта на посещението; проведените срещи; постигнатите резултати; финансиране на пътуването.

В дните на посещението в Париж бе проведена среща с посланика на Република България във Франция Ангел Чолаков и провеждане Ден на Казанлък в българското посолство с концерт на изпълнителката Надя Тончева и филм за Казанлък и Долината на розите и тракийските царе на оператора Иван Бонев. Проведена е среща с генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова по повод кандидатурата на Долината на тракийските царе за включване в Списъка на световното културно и историческо наследство на ЮНЕСКО. Друг резултат от тази среща бе идеята на г-жа Ирина Бокова Казанлък да кандидатства за вписване на Празника на розата като уникално събитие в Списъка с нематериалното културно наследство на световната организация. Участието на Казанлък в Париж бе свързано и със самото официално откриване на българската изложба „Епопея на тракийските царе – археологически открития в България“ в Лувъра, където бронзовата глава на Севт III и съкровището от могилата Голяма Косматка са в центъра на изложението. Това безспорно е огромен успех и реклама за община Казанлък и Долината.

Относно бившето училище „Димитър Андреев“, отговорът на питането на г-н Васил Самарски е, че фактическото предаване на обекта бе извършено от Комисия от Областна администрация – Стара Загора, в изпълнение на Заповед на областния управител,  на 18 юли 2012 г., след което е съставен акт за частна общинска собственост. Към момента изисканата информация е предмет на досъдебно производство и в този смисъл представлява следствена тайна, съгласно разпоредбата на чл. 198 ал. 1 от НПК.

По въпроса за договора с „Грийнпланет“ ООД за изграждане на Сепарираща инсталация и нейната дейност, кметът Галина Стоянова отговори, че в изпълнение на Решение № 498 от 4 март 2013 на Общински съвет-Казанлък, е сключен договор с „Грийнпланет“ ООД. На 7 октомври 2014 г. в ОбС е внесено писмо за прекратяване на договора. Поради факта, че останалите общини плащат на фирмите за сепариращата дейност, а в община Казанлък е било договорено точно обратното – общината да генерира приходи от дейността, този договор е бил изключително изгоден за Община Казанлък. Но фирмата преустановява дейността си и това е причината договорът с нея да бъде прекратен. Целта на тази сепарираща инсталация е да намалява количеството на отпадъци за депониране, срещу които Община плаща отчисления в РИОСВ. В момента сепариращата инсталация работи с нов собственик и сепарира отпадъците от разделното събиране. Община Казанлък няма отношение към дейността на фирмата.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com