Кметът Галина Стоянова кани политическите партии на консултации за определяне състава на СИК

   

На основание чл.91, ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс /ИК/ и Решение № 3524/16.09.2016 г. на ЦИК, кметът на Община Казанлък Галина Стоянова  кани на 26 септември 2016 г. /понеделник/ от 17.00 часа в Заседателна зала в сградата на община Казанлък – бул.”Розова долина” № 6 представители на общинските ръководства на ПП „ГЕРБ”,
КП „БСП лява България“
ПП „ДПС“
КП „Реформаторски блок“
КП „Патриотичен фронт“
КП „България без цензура“
ПП „АТАКА“
КП „АБВ“,  за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии /СИК/ за произвеждането на избори за президент и вицепрезидентна РБългария и за национални референдум на 6ноември 2016 г.

Във връзка с назначаване на СИК е необходимо да се представят следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението

– трите имена и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 8 август 2016 г; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Изискуемите документи остават като неразделна част от протокола за проведените консултациите и се изпращат заедно с предложението на кмета на общината до РИК Стара Загора. Съгласно сроковете определени в ИК, предложенията за съставите на СИК трябва да се представи в РИК Стара Загоране по късно от 6 октомври 2016 г.

 

 

 

 

С уважение,

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА   /п/

Кмет на община Казанлък

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com