Категорично не отговаря на истината публикуваната от МГ „Вис Виталис“ информация за ПМГ „Никола Обрешков“

   

Категорично не отговаря на истината разпространената информация от Медийна група „Вис Виталис“ за протокол на РДНСК, в който се уличава Община Казанлък в недобросъвестно и безотговорно отношение към строителството на пристройката на ПМГ „Никола Обрешков“. Към момента няма произнасяне на РДНСК относно резултати на Техническата експертна комисия (ТЕК). В свое Съобщение от днес, 7 август, Дирекция за Национален строителен контрол уведомява, че работата на ТЕК се удължава до 31 август 2015 г.

Ето и Съобщението, разпространено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството:

ПОЗИЦИЯ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА МРРБ

Относно: Публикация на „ПРЕСС ТВ“ Казанлък относно  авария при изпълнение на строеж: „Пристройка за национален център за Природо-математически науки към Природо-математическа гимназия /ПМГ/“Н. Обрешков“ гр.Казанлък

          Направената публикация на интернет страницата на „Пресс ТВ“ гр. Казанлък е опит за уронване  престижа на ДНСК. В изнесения коментар са написани явни неистини и собствени заключения, нямащи нищо общо с извършваното обследване на аварията на Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ гр.Казанлък.

Първата техническа експертна комисия /ТЕК/ приключи работа с Протокол обр. 3 от Наредба №1/2007 г. за обследване аварии в строителството, който не беше одобрен поради липса на техническа експертиза за авариралата сграда и поради липса на предприети спешни мерки за укрепване и ликвидиране на последиците от аварията.

Втората техническа експертна комисия, в състава на която са включени водещи специалисти по отстраняване на бедствия и аварии, работеща и към момента, е предприела необходимите действия по укрепване и отстраняване на последиците, което е видимо за обществеността на града. Едва след направените експертизи, огледи след разчистване и с окончателния протокол от проверката на техническата експертна комисия ще бъдат посочени причините и вините за аварията.

В този смисъл изнесеното в публикацията не отразява съдържанието на окончателен и официален документ, а представлява лично мнение и изводи на авторите, които нямат нищо общо с текстове и заключения от първата ТЕК.

ДНСК работи прозрачно и никога не е отказвала съдействие и информация. В конкретния случай не търсена информация от структурите на ДНСК.

Точна и вярна информация относно аварията е предоставена единствено чрез съобщения до медиите, публикувани на интернет страницата на ДНСК и МРРБ, в т.ч.и съобщение до медиите от 07.07.2015 г., публикувано на интернет страницата на ДНСК, точно отразяващо обстоятелствата, защо заключенията, препоръките и констатациите по неодобрения протокол на ТЕК не могат да служат като безспорно установени факти и обстоятелства.

Направената публикация на интернет страницата на „Пресс ТВ“  – Казанлък е опит за уронване  престижа на ДНСК.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com