Кандидат-съветници от ДПС #55 за Общински съвет -Казанлък, и кандидати за кметове на населени места в общината

   

01.Ахмед Абдула Мехмед
Водач на листата на ДПС два мандата общ. Съветник
служител на Д “ИТ” Стара Загора

02.Станчо Георгиев Леков
3 мандата общински съветник
Предприемач и управител на частен бизнес

03.Ридван Байрям Иляз
Висше икономическо образование
Един мандат общински съветник
Предприемач и управител на частен бизнес

04.Джамал Неджипов Папарланов
3 мандата общински съветник
Студент в Тракийски университет
Предприемач и управител на частен бизнес

05.Борислав Александров Асенов
Един мандат общински съветник
Студент в Тракийски университет
Председател на ДПС за кв.Тракия
06.Георги Иванов Пенчев
Предприемач управител на частен бизнес
Един мандат общински съветник
07.Юзеир Али Кенан
Младежки общински председател на ДПС
Търговски представител в частен сектор
08.Юлия Емилова Кехайова
Бакалавър инженер по телекомуникации
Акаунт мениджър в телекомуникационна компания
Студент магисърска степен финансов мениджмънт

09.Алейдин Ахмедов Имамов
Младежки председател на ДПС за гр.Крън
Студент в ТК Казанлък
Инспектор по качество в машиностроенето
10.Сунай Селимов Селимов и кандидат за кмет на с. Хаджидимитрово
Студент в Тракийски университет
Член на областен съвет на младежко ДПС

11.Андриян Юлианов Папазов
Висше аграрно образование
Местен председател на ДПС с. Розово
12.Месут Илхан Юркюш
Магистър от Национална спортна академия по физикална терапия и рехабилитация,един мандат в студентски съвет към университет Проф.Асен Златаров”

13.Кязим Садък Сюлейман и кандидат за кмет на с. Кънчево
Работил в БДЖ-Стара Загора
Член на ДПС с.Кънчево
14.Денис Митков Делиев
Инженер по автоматика
Работи в частен сектор
Футболист
1

5.Сейхан Хюсеин Мустафа и кандидат за кмет на гр. Крън
Управител на Частен бизнес
Член на младежко ДПС гр.Крън
16.Румелия Гочева Николова и кандидат за кмет на с. Ясеново
Медицинско образование
Председател на женско дружество с.Ясеново
Областен координатор на Конкурс “ Букет”
Художник и преподавател в школа по рисуване
17.Реджеб Асан Токил
Висше икономическо образование
Управител в частен сектор
18.Кенан Шакир Саид и кандидат за кмет на с. Копринка
Управител на Частен бизнес

19.Алихан Асанов Алиев
Работи в частен сектор
20.Метин Ялзер Качан
Студент в ЛТУ
21.Айше Алейдин Неби
Председател на Женско дружество на ДПС –С.Хаджидимитрово
Работи в частен сектор

22.Ахмед Асан Чанак
Висше икономическо образование
Частен бизнес
23.Ариф Мустафа Ахмед
Предприемач в частния бизнес
Новатор в сферата на посредническите услуги

24.Ибрям Илханов Ибрямов
Работи в частен сектор
Ферид Рюстемов Бекиров кандидат за кмет на с. Долно Изворово
6 мандата кмет на с.Долно Изворово

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com