Казанлък СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

   

Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 09.06.2015 г.

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
2 Лекар Висше медицинско – Нефрология, Клинична хематология
2 Медицинска сестра Висше медицинско
3 Акушерка Висше медицинско
5 Рехабилитатор Висше – Рехабилитация, минимум 2 г. стаж по професията
5 Кинезитерапевт Висше – Кинезитерапия, минимум 2 г. стаж по професията
1 Микробиолог Висше – магистър, специалност “Микробиология”, компютърни умения, желателно владеене на англ. език
1 Главен специалист “Гражданско състояние” Средно, 2 г. стаж в публичния сектор, компютърни умения
1 Директор на Общинско предприятие “кухня – майка” Висше – бакалавър, специалности – Обществено хранене, Икономика и др., минимум 5 г. управленски опит, компютърни умения
1 Счетоводител на Общинско предприятие “кухня – майка” Висше – бакалавър, икономически специалности, 3 г. стаж по специалността, компютърни умения
1 Технолог Висше – Технология на общественото хранене, 5 г. стаж по специалността, компютърни умения
2 Уч\ител, детска градина Висше – Предучилищна педагогика
1 Учител по български език и литература Висше – Българска филология
1 Учител по информатика и информационни технологии Висше – Информатика
1 Учител по теория на специалността “строител” Висше – строителен инженер
1 Учител по практика – сградостроителство Полувисше – учител по практика
1 Технически секретар Висше, компютърни умения, владеене на английски език
5 Администратор, хотел Висше – Туризъм, английски език, опит по професията, компютърни умения
1 Районен мениджър Средно, компютърни умения, опит в директните продажби
2 Кредитен експерт Средно, компютърни умения, работи се на граждански договор
1 Търговски представител на кредитни продукти Средно, работи се почасово
1 Инженер, контролно- измервателни прибори и апаратура Висше инженерно – електроспециалности, 1 г. стаж по специалността
1 Технолог, химик Висше, средно – Химия, 2 г. стаж по специалността
1 Технолог Висше, средно техническо, 2 г. стаж, компютърни умения
1 Конструктор Висше, средно техническо, 3 г. стаж, владеене на английски език
1 Техник, качествени измервания Средно техническо, 1 г. стаж
1 Счетоводител, оперативен Висше икономическо – Счетоводство и контрол, добри компютърни умения
1 Електрозаварчик Средно, правоспособност
2 Заварчик Средно, основно, правоспособност за заварчик
1 Шлайфист Средно техническо, 2 г. стаж
1 Шлосер Средно техническо
3 Шлосер-монтьор Средно
2 Стругар Средно, 3 г.стаж по професията
4 Пласьор, стоки Средно, шоф. книжка кат. “С”
18 Продавач-консултант Средно
1 Продавач-консултант на автомобили Средно, технически познания, шоф. книжка кат. “С+Е”
7 Сервитьор Средно, квалификация
1 Кафе сомелиер / бариста / Средно, желателно владеене на английски или немски език
9 Готвач Средно, квалификация, опит
5 Помощник-готвач Средно, квалификация или опит по професията
11 Работник, кухня Средно, квалификация
2 Майстор, производство на тестени изделия Основно, 2-3 години стаж по професията
1 Фризьор Средно, квалификация, опит
4 Шлосер Средно техническо
16 Оператор на ММ с ЦПУ Средно техническо
1 Оператор на ММ с ЦПУ Средно, 1 г. стаж по професията
2 Настройчик на ММ с ЦПУ Средно техническо
38 Машинен оператор, производство на експлозивни вещества Основно
26 Монтажник, изделия от метал Средно
3 Работник, сглобяване на детайли Средно, 1 г. стаж по професията
16 Работник, сглобяване на детайли Основно
9 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно
1 Шофьор, автобус Средно, шоф. книжка кат. “Д”, стаж 5 г.
3 Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно, шоф. книжка категория “С+Е”, опит по професията
2 Шофьор, товарен автомобил Средно, категория “С”
4 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно, основно, категория “В” или “С”, стаж по професията
1 Пакетировач Средно
17 Опаковач Средно, основно
29 Етикетировач Средно
3 Работник, поддръжка Средно, технически умения
1 Монтьор, ремонт на машини и оборудване Средно, технически умения
4 Машинен оператор, боядисване на конци и прежди Основно
3 Машинен оператор, навиване на конци и прежди Основно
4 Машинен оператор, вдяване /тъкачен стан/ Средно – тъкач, опит
3 Машинен оператор, размесване на текстилни влакна Средно, опит по професията
2 Машинен оператор, подготовка на влакна Основно
2 Машинен оператор, сушене на влакна Средно
2 Машинен оператор, пералня Основно
1 Монтьор, текстилно обборудване Средно – текстилна техника, механотехника
1 Монтьор, електрооборудване Средно, квалификация, опит
1 Работник, овощар Основно
2 Работник, обработка на дърво Средно, 1 г. стаж по професията
3 Машинен оператор, банциг Основно, стаж 6 месеца
4 Машинен оператор, дърводелство Основно
1 Огняр Средно, правоспособност
12 Общ работник Средно, основно
1 Общ работник Средно, документ за огняр
1 Чистач/хигиенист Средно, основно
1 Работник, чистач на килими Средно, шоф. книжка кат. “В”
2 Тапицер Основно
3 Крояч, текстил Средно, основно
18 Шивач Средно, основно, желателно с опит по професията

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com