Казанлък СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

   

Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък  СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  към 19.05.2015 г.

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

2

Лекар

Висше медицинско – Нефрология, Клинична хематология

2

Медицинска сестра

Висше медицинско

3

Акушерка

Висше медицинско

5

Рехабилитатор

Висше – Рехабилитация, минимум 2 г. стаж по професията

5

Кинезитерапевт

Висше – Кинезитерапия, минимум 2 г. стаж по професията

1

Учител, детска градина

Висше – ПУП или ПНУП

1

Технически секретар

Висше, компютърни умения, владеене на английски език

5

Администратор, хотел

Висше – Туризъм, английски език, опит по професията, компютърни умения

1

Районен мениджър

Средно, компютърни умения, опит в директните продажби

2

Кредитен експерт

Средно, компютърни умения, работи се на граждански договор

1

Търговски представител на кредитни продукти

Средно, работи се почасово

1

Инженер, контролно- измервателни прибори и апаратура

Висше инженерно – електроспециалности, 1 г. стаж по специалността

1

Технолог, химик

Висше, средно – Химия, 2 г. стаж по специалността

1

Конструктор

Висше, средно техническо, 3 г. стаж, владеене на английски език

1

Техник, качествени измервания

Средно техническо, 1 г. стаж

1

Старши счетоводител

Висше икономическо, степен бакалавър, 1 г. стаж по специалността, компютърни умения

1

Счетоводител, оперативен

Висше икономическо – Счетоводство и контрол, добри компютърни умения

1

Касиер, счетоводство

Висше икономическо

6

Тъкач

Средно – текстилна техника, опит

1

Електрозаварчик

Средно, правоспособност

2

Заварчик

Средно, основно, правоспособност за заварчик

6

Шлосер-монтьор

Средно, 2 г. стаж

2

Стругар

Средно,  3 г.стаж по професията

1

Фрезист

Средно, 2 г. стаж

1

Оператор, гилотина за разкрояване

Средно, 2 г. стаж

4

Пласьор, стоки

Средно, шоф. книжка кат. “С”

1

Продавач, разносна търговия

Основно, категория “В”, 1 г. стаж

20

Продавач-консултант

Средно

1

Продавач-консултант на автомобили

Средно, технически познания, шоф. книжка кат. “С+Е”

1

Обслужващ, магазин

Средно

10

Сервитьор

Средно, квалификация

1

Кафе сомелиер / бариста /

Средно, желателно владеене на английски или немски език

9

Готвач

Средно, квалификация, опит

6

Помощник-готвач

Средно, опит по професията

11

Работник, кухня

Средно, квалификация

2

Майстор, производство на тестени изделия

Основно, 2-3 години стаж по професията

2

Фризьор

Средно, квалификация, опит / предлага се обучение за желаещи без квалификация

1

Шлосер

Средно техническо, работодателя предлага обучение

10

Шлосер

Средно техническо

16

Оператор на ММ с ЦПУ

Средно техническо

1

Оператор на ММ с ЦПУ

Средно, 1 г. стаж по професията

39

Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Основно

31

Монтажник, изделия от метал

Средно

1

Машинен оператор, металообработващи машини

Средно

3

Работник, сглобяване на детайли

Средно, 1 г. стаж по професията

8

Работник, сглобяване на детайли

Основно

9

Зареждач, материали и полуфабрикати

Основно

3

Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

Средно, шоф. книжка категория “С+Е”, опит по професията

3

Шофьор, товарен автомобил

Средно, категория “С”

4

Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно, основно, категория “В” или “С”, стаж по професията

1

Пакетировач

Средно

17

Опаковач

Средно, основно

29

Етикетировач

Средно

3

Работник, поддръжка

Средно, технически умения

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, технически умения

5

Машинен оператор, боядисване на конци и прежди

Основно

2

Машинен оператор, навиване на конци и прежди

Основно

4

Машинен оператор, вдяване /тъкачен стан/

Средно – тъкач, опит

3

Машинен оператор, размесване на текстилни влакна

Средно, опит по професията

4

Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки

Средно, технически умения

96

Розоберачи

Без образование

1

Работник, овощар

Основно

1

Градинар

Основно

1

Охранител

Основно

2

Работник, обработка на дърво

Средно, 1 г. стаж по професията

3

Машинен оператор, банциг

Основно, стаж 6 месеца

5

Машинен оператор, дърводелство

Основно

2

Водач, мотокар

Основно, документ за мотокарист

16

Общ работник

Средно, основно

1

Общ работник

Средно, документ за огняр

2

Чистач/хигиенист

Средно, основно

1

Работник, чистач на килими

Средно, шоф. книжка кат. “В”

1

Крояч, текстил

Средно

16

Шивач

Средно, основно, желателно с опит по професията

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com