Казанлък СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

   

Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 23.08.2016 г.

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

3

Асистент – Фитопатология, Поливно земеделие, Технология на преработване на етерично-маслените суровини

Висше – магистър – Агрономство, компютърни умения

1

Директор, производство

Висше – машиностроителни специалности, стаж по специалността, владеене на английски език, компютърни умения, шоф.книжка кат. “В”

2

Химик, контрол на качеството

Висше – магистър – Химия, компютърни умения, желателно владеене на английски език

2

Микробиолог

Висше – магистър – Биология, Микробиология, компютърни умения, желателно владеене на английски език

1

Началник, смяна

Висше, средно, опит по професията

3

Медицинска сестра

Висше – мед. сестра, мед. фелдшер, акушерка

1

Адвокатски сътрудник

Висше – Икономика или Право, владеене на английски език ниво до В2, компютърни умения

1

Технически сътрудник

Висше, средно, владеене на английски език писмено и говоримо, компютърни умения

1

Отговорник, спомагателни дейности

Висше, средно, шоф. книжка категория “В”

5

Младши агент, събиране на вземания

Средно, компютърни умения

2

Администратор, хотел

Висше, средно, владеене на английски и руски език, компютърни умения

1

Служител, информация за пътувания

Средно, компютърни умения

3

Крупие

Средно

3

Касиер в заведение за бързо хранене

Средно

1

Консултант продажби

Средно

1

Ел. монтьор

Средно специално – ел. монтьор, 3 г. стаж

1

Електромонтьор

Средно, документ за 4 квалификационна група, 1 г. стаж

3

Обучител – контрольор

Средно

12

Продавач-консултант

Средно, желателно с опит по професията, компютърни умения

2

Сладкар

Средно

2

Майстор, производство на тестени изделия

Средно

6

Работник, кухня

Средно, основно

3

Сервитьор

Средно

1

Камериер/камериерка

Основно

1

Фризьор

Средно, опит по професията, предлагат обучение за козметик и маникюрист

1

Маникюрист

Средно, опит по професията, предлагат обучение за фризьор и козметик

1

Бръснар

Основно, умения по професията

1

Социален терапевт – детегледач

Средно

2

Помощник възпитател

Средно

2

Санитар

Средно, основно

1

Обслужващ, погребално бюро

Средно, шоф. книжка кат. “В”, компютърни умения

2

Сондьор

Средно, шоф. книжка кат. “В”

1

Арматурист

Основно, квалификация, 2 г. стаж

2

Работник, строителство

Основно, 2 г. стаж

1

Оператор, воднопреработвателна станция

Средно, технически умения

4

Машинен оператор, металорежещи машини

Средно, технически умения

2

Машинен оператор, металорежещи машини

Средно – студена обработка, стаж по специалността, шоф. книжка кат. “В”

28

Оператор, преса за метал

Средно

8

Контрольор, качество

Средно

9

Монтажник, изделия от метал

Средно техническо

1

Монтажник, електрооборудване

Средно техническо, шоф. книжка кат. “В”

32

Машинен оператор, металообработващи машини

Средно, технически умения

15

Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно, основно, технически умения

30

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

Основно

4

Шлайфист

Средно, технически умения

12

Шлосер

Средно, основно

1

Шлосер-монтьор

Средно

10

Фрезист

Средно, основно, технически умения

26

Стругар / на ЦПУ/

Средно, проф. квалификация, 1 г. стаж

3

Стругар

Средно, основно, 2г. стаж

1

Полировач, метал

Основно

2

Заварчик

Средно, квалификация, 2 г. стаж

3

Заварчик /аргон и електродъгово/

Средно, правоспособност, шоф. книжка кат.”В”

2

Огняр и общ работник

Средно, правоспособност

1

Огняр

Средно, правоспособност

28

Работник, сглобяване на детайли

Основно

6

Обслужващ, бензиностанция

Средно

1

Монтьор на МПС

Средно – автомонтьор, 3 г. стаж

1

Шофьор, специален тежкотоварен автомобил

Основно, кат. “С”, 2 г. стаж

1

Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

Средно, 3 г. стаж, шоф. книжка кат. “С+Е”

1

Шофьор, товарен автомобил

Средно, шоф. книжка кат. “С”

1

Шофьор, автокран

Основно, квалификация, шоф. книжка категория “С”

5

Машинен оператор, изпридане на конци и прежди

Основно

7

Тъкач

Средно, предлагат обучение

1

Сновач

Средно

29

Шивач

Средно, основно, 6 месеца опит

5

Гладач

Средно, основно

1

Работник, консервиране на плодове и зеленчуци

Основно, подходящо за лице с ТЕЛК над 50%

1

Пазач-портиер / нощна смяна/

Средно, подходящо за лице с ТЕЛК над 50%

1

Портиер-пазач

Средно

1

Работник, поддръжка

Средно, правоспособност за работа с газови котли

1

Работник, поддръжка

Основно, на 4 часа

1

Работник, склад

Средно

1

Работник, строителство

Средно

1

Общ работник, строителство

Основно

1

Кофражист

Средно

7

Общ работник

Средно, основно

2

Чистач/хигиенист

Средно, основно

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител по машиностроене

Висше – учител по машиностроене, учителска правоспособност

1

Учител по икономика

Висше – икономика

1

Учител по туризъм

Висше – туризъм

1

Ръководител компютърен кабинет

Висше, информатика

3

Учител по английски език

Висше – Английска филология

1

Учител по английски език – лекторски

Висше – Английска филология

1

Учител по испански език

Висше – Испанска филология

1

Учител по руски език – лекторски

Висше – Руска филология

2

Учител по български език и литература

Висше – Българска филология

1

Учител по български език и литература – половин щат

Висше – Българска филология

1

Учител по български и немски език

Висше – Български и немски език

1

Учител по български и руски език

Висше – Български и руски език

1

Учител по математика и информатика

Висше – Математика и информатика

2

Учител по математика, физика и астрономия

Висше – Математико и физика

1

Учител по математика – лекторски

Висше – математика

1

Учител по физика и астрономия

Висше – Физика

2

Учител по физика и астрономия – лекторски

Висше – Физика

2

Учител по информатика – лекторски

Висше – Информатика

1

Учител по география и икономика

Висше – География

1

Учител по география – лекторски

Висше – География

2

Учител по философия

Висше – Философия

1

Учител по биология и ЗО – лекторски

Висше – Биология

1

Учител по биология и химия

Висше – биология и химия

1

Учител по биология и химия – лекторски

Висше – Биология и химия

2

Учител по Човека и природата – лекторски

Висше – Биология и химия

1

Учител по химия и ООС

Висше – Химия

1

Учител по история – лекторски

Висше – История

1

Учител по изобразително изкуство, труд и техника и технологии – лекторски

Висше – Изобразително изкуство, труд и техника

2

Учител по музика – лекторски

Висше – Музика

1

Учител по ФВС

Висше – ФВС, предимство със специалност Физика, на 4 часа

1

Учител по ФВС

Висше – ФВС

1

Възпитател, прогимназиален етап

Висше – учител прогимназиален етап

3

Учител в ПИГ – прогимназиален етап

Висше – учител прогимназиален етап

3

Учител, начален етап

Висше – НУП

4

Учител в ПИГ – начален етап

Висше – НУП

5

Възпитател, начален етап

Висше – НУП

18

Учител, детска градина

Висше – ПУП, ПНУП

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com