Свържете се с нас

Казанлък

Казанлък СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Published

on

Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 08.03.2016 г.

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1 Рехабилитатор Висше – рехабилитация
1 Старша медицинска сестра Висше – медицинска сестра, компютърни умения, опит по професията
3 Медицинска сестра Висше – медицинска сестра 
1 Медицинска сестра Полувисше медицинско, компютърни умения
1 Главен счетоводител Висше – магистър – Счетоводство и контрол или Финанси, 2 г. стаж по специалността, компютърни умения
1 Главен счетоводител Висше икономическо – Счетоводство и контрол, 3 г. стаж, компютърни умения
1 Счетоводител, оперативен Висше икономическо, компютърни умения
1 Главен специалист, технически и инвестиционен контрол в строителството Средно специално – строителство, геодезия, земеустройство, архитектура, 2 г. стаж по специалността, компютърни умения
1 Старши експерт, ел. мрежи и съоръжения Висше – електроинженер, 2 г. стаж по специалността, компютърни умения
1 Техник, строителство и архитектура Висше, средно – строителство и архитектура
1 Обучител – контрольор Средно
2 Оператор, въвеждане на данни Средно, англ. език – А1, компютърни умения – електронни таблици, word, excel
1 Обслужващ, погребално бюро Средно, шоф. книжка кат. “В”, компютърни умения
13 Продавач-консултант Средно, желателно с опит по професията
1 Склададжия Средно
1 Готвач Средно, квалификация или опит  
1 Помощник, кухня Средно
1 Работник, кухня Средно
1 Сервитьор Средно
1 Камериер/камериерка Средно
1 Социален терапевт – детегледач Средно
2 Фризьор Средно, професионални умения
1 Маникюрист Средно, професионални умения
2 Работник, строителство Средно, опит по професията
1 Сондьор Средно, шоф. книжка кат. “В” или “С” 
10 Монтажник, изделия от метал Средно техническо
15 Машинен оператор, металообработващи машини Средно, технически умения
37 Машинен оператор, производство на експлозивни вещества Средно, основно, технически умения
7 Шлайфист Средно, технически умения
44 Шлосер Средно, основно
27 Стругар / на ЦПУ/ Средно, проф. квалификация, 1 г. стаж
3 Стругар  Средно, квалификация, 1 г. стаж по професията
3 Работник, сглобяване на детайли Средно, средно специално, 1 г. стаж
21 Работник, сглобяване на детайли Основно, начално
10 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно, начално
1 Монтьор, двигатели на МПС Средно, предлага се обучение
2 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно, шоф. книжка категория “С+Е”
4 Шофьор, товарен автомобил /международни превози/ Средно, шоф. книжка категория  “С”,  С+Е”
1 Шофьор, автокран Средно, квалификация – втора степен до 16 тона
1 Машинист, еднокофов багер Средно, правоспособност
2 Автомонтьор Средно, 3г. стаж
2 Работник, автомивка Средно, шоф. книжка кат. “В”
6 Апретурист и бояджия на трикотажен плат Средно, технически умения, осигурен транспорт
1 Апретурист – бояджия Основно
2 Тъкач Средно, 2 г. стаж
2 Секционен майстор Средно, технически умения
2 Охранител – автопатрул Средно, шоф. книжка категория “В”
2 Гладач, преса Основно
10 Общ работник, промишлеността Без изисквания
1 Хигиенист Основно, работи се почасово
1 Чистач / разпоредител – портиер/ Средно

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

Продължете с четенето

Казанлък

Какво ще работи от 1 март?

Published

on

От 1 март, между 6:00 ч. и 23:00 ч., се разрешават посещенията в заведения за хранене и развлечения.

Това става ясно от заповед на здравния министър проф. Костадин Ангелов. Изключение са дискотеки – бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, които ще отворят от 1 април.

Също от 1 март, в часовия диапазон между 6:00 ч. и 23:00 ч., работата си могат да възобновят и игралните зали и казината, при използване на не повече от 50% от капацитета си и носене на защитна маска за лице от персонала и посетителите.

От 1 март се разрешава и провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната, а от 1 април – и в чужбина.

От същата дата се разрешава провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

Изискването е за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., носене на защитна маска за лице, проветряване на всеки час и дезинфекция.

Отпада забраната да бъдат провеждани в присъствена среда групови и извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда занимания.

Занятията трябва да се провеждат в съответствие с изготвените от министерствата на образованието и науката и здравеопазването Насоки за работа на системата на училищното и предучилищното образование в условията на COVID-19.

Продължете с четенето

Казанлък

Банките вдигат „ударно“ таксите

Published

on

Maщабно поскъпване на таксите по разплащателните сметки показват данните, публикувани на сайта на Българската народна банка.

Съпоставката с размера отпреди година показва значително увеличение на таксите, събирани за всички операции.

Най-голямо увеличение има при тегленето на пари в брой от разплащателна сметка. Средната такса, която удържат банките на каса в офисите си до 1000 лева, е 2,81 лева. Преди година средната такса беше 2,26 лева.

При откриване на разплащателна сметка в офис на банката клиентите вече плащат средна такса 2,55 лева, докато преди година тази услуга струваше 1,94 лева. Откриването на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката поскъпва от 1,42 лева до 1,52 лева.

Средната такса при тегленето на пари в брой от разплащателна сметка с дебитна карта на банкомат, обслужван от банката, вече е 0,25 лв. при 0,19 лева преди година. Когато се ползва АТМ на друга банка, на клиента вече се удържат 1,15 лева средна такса при 0,98 лева по-рано.

При обслужване на разплащателна сметка в офис на банката средната такса е 2,97 лева на месец, докато преди година беше 2,39 лева месечно. При обслужване на разплащателна сметка в офис на банката, когато към нея има дебитна карта, средната такса се вдига от 2,23 лева на месец до 2,44 лева.

Продължете с четенето

Казанлък

Подмяната на водопроводната мрежа е сред приоритетите на кмета Бесоолу

Published

on

Подмяната на водопроводната мрежа във всички населени места в община Павел баня е сред приоритетите на кмета Иса Бесоолу. През 2020 г. приключи изпълнението на двата големи проекта в селата Горно Сахране и Долно Сахране, които бяха финансирани от Държавен фонд „Земеделие”.

С подмяната на водопроводната мрежа в двете населени места, където живеят общо над 2300 души, бе постигнато намаляване загубата на питейна вода с 20 пъти, както и повишаване на налягането на водата за ползването й от жителите. След реализиране на проектите не е имало и никакви аварии, като в рамките на ремонта бяха променени към новия водопровод етернитови тръби от 1960 година.

През 2020 година бяха изготвени още два инвестиционни проекта, а именно: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Осетеново” и „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Тъжа”. Ремонтните дейности, чиято обща стойност е 10 млн.лв., предвиждат цялостното подменяне на ВиК мрежата, за да се постигне ефект като в селата Горно Сахране и Долно Сахране.Реконструкцията на водопроводната мрежа на с. Осетеново ще засегне близо 1500 жители, като дължината на водопровода е 12 265 м. Подмяната на ВиК мрежата в село. Тъжа ще засегне 1407 жители, а водопроводът, който трябва да се подмени, е с дължина 22 155 м.

„И двата проекта са съгласувани с всички институции. Имат издадени и съответните разрешения за строеж и ще търсим финансиране за реализирането им”, заяви кметът на общината Иса Бесоолу.

Продължете с четенето

Казанлък

“Жените на Казанлък“ обсъждаха законодателни промени по отношение на дискриминацията на жените

Published

on

На първата приемна на Сдружение Жените на Казанлък“ в гр. Шипка, всички  присъствали жени се обединиха около идеята след Парламентарните избори през м. април, т.г. да се предприемат действия за срещи с народни представители, с МТСП и други институции, на които се обсъдят предложенията за  законодателни промени по отношение на дискриминацията на жените.

Един от основните акценти на срещата бе именно дискриминацията на жените на трудовия пазар. Бъдещи майки или жени, върнали се от майчинство са притеснени от неблагоприятно отношение на работодателите към тях. Те често са обект на неравнопоставеност във възможност за повишаване на квалификацията, трудово възнаграждение, или въобще наемане на работа.

Възрастовата граница на пазара на труда вече засяга жените от 40 – 45 годишна възраст, в съчетание и с други стереотипи, като например как изглежда, дали е подходяща за определен вид работа.

Дискриминацията, съчетана с изискването за стаж и възраст е друга тема, по която разискваха жените на срещата. Подчертано беше, че в много европейски страни съществува практика при попълване на формуляри за кандидатстване за определено работно място липсват графи като “пол“ и „възраст“. Защото всички имат право на равни възможности и справедливо отношение. И  е незаконно да се прилага дискриминация поради пол, възраст и увреждане.

Жените изразиха увереност, че може да се промени разпознаваемостта на проблемите, свързани с правата на жените като обществено значими, че ще се повиши информираността за възможности за избор и усещането за значимост на жените.

Продължете с четенето

Казанлък

Промяна: Имунизационният кабинет в ДКЦ “Поликлиника” в Казанлък няма да работи на 27 и 28 февруари

Published

on

Заради настъпила промяна в организацията, имунизационният кабинет в ДКЦ “Поликлиника”

в Казанлък няма да работи на 27 и 28 февруари

Продължете с четенето

Казанлък

Звездна седмица за Десислава Гудова от „Искрица“

Published

on

Втора престижна награда завоюва възпитаничката на вокалния педагог Стефка Денева в рамките на една седмица. Деси Гудова спечели първо място на Международния вокален конкурс „Песента“ в Италия. Международният онлайн конкурс се провежда за седемнадесети пореден път, участие в него тази година взеха певци от 60 държави.

Организатори на конкурса са Консерватория „Росини“ – Италия, „Фиесталония миленио“ – Испания и Асоциацията за подпомагане на талантливи деца „Оупън Италия“ – Италия.С изпълнението си на песента „Shallow’” Деси впечатли международното жури, съставено от продуценти , международни експерти-преподаватели в университети и консерватории, известни музиканти и диригенти.

Продължете с четенето

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com