Казанлък СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

   

Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 21.04.2015 г.

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

8

Лекар

Висше медицинско – Акушерство и гинекология, Вътрешни болести, Кардиология, Неонатология,Пневмология и фтизиатрия, Нефрология, Клинична хематология

1

Медицинска сестра

Висше – медицинска сестра, 1 г. професионален опит

3

Медицинска сестра

Висше медицинско

3

Акушерка

Висше медицинско

5

Рехабилитатор

Висше – Рехабилитация, минимум 2 г. стаж по професията

5

Кинезитерапевт

Висше – Кинезитерапия, минимум 2 г. стаж по професията

1

Управител на център за обществена подкрепа

Висше – психология, социални дейности, минимум 5 г. стаж по специалността, минимум 3 г. управленски опит, компютърни умения

1

Технически секретар

Висше, компютърни умения, владеене на английски език

1

Технически сътрудник

Висше, средно, английски език, компютърни умения

4

Администратор, хотел

Висше – Туризъм, английски език, опит по професията, компютърни умения

1

Районен мениджър

Средно, компютърни умения, опит в директните продажби

1

Конструктор

Висше, средно техническо, 3 г. стаж, владеене на английски език

1

Техник, качествени измервания

Средно техническо, 1 г. стаж

1

Контрольор качество

Средно техническо

1

Счетоводител, оперативен

Висше икономическо – Счетоводство и контрол, добри компютърни умения

1

Графичен дизайнер

Висше или средно – Дизайн, Corel Draw,Photoshop

1

Книговезец

Средно

6

Тъкач

Средно – текстилна техника, опит

1

Електрозаварчик

Средно, правоспособност

2

Заварчик

Средно, основно, правоспособност за заварчик, 2 г. стаж, шоф. книжка кат.”В”

6

Шлосер-монтьор

Средно, 2 г. стаж

2

Стругар

Средно,  3 г.стаж по професията

1

Фрезист

Средно, 2 г. стаж

1

Оператор, гилотина за разкрояване

Средно, 2 г. стаж

4

Пласьор, стоки

Средно, шоф. книжка кат. “С”

1

Продавач, разносна търговия

Основно, категория “В”, 1 г. стаж

16

Продавач-консултант

Средно

1

Продавач-консултант на автомобили

Средно, технически познания, шоф. книжка кат. “С+Е”

2

Продавач на сладка царевица на пара

Средно

3

Обслужващ, магазин

Средно

3

Сервитьор

Средно, квалификация

1

Кафе сомелиер / бариста /

Средно, желателно владеене на английски или немски език

7

Готвач

Средно, квалификация, опит

4

Помощник-готвач

Средно, опит по професията

1

Пицар

Средно, 2 г. стаж като готвач

10

Работник, кухня

Средно, квалификация

2

Майстор, производство на тестени изделия

Основно, 2-3 години стаж по професията

1

Камериер/камериерка, хотел

Средно

3

Фризьор

Средно, квалификация, опит / предлага се обучение за желаещи без квалификация

16

Шлосер

Средно техническо

17

Оператор на ММ с ЦПУ

Средно техническо

1

Оператор на ММ с ЦПУ

Средно, 1 г. стаж по професията

44

Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Основно

35

Монтажник, изделия от метал

Средно

5

Машинен оператор, металообработващи машини

Средно

11

Работник, сглобяване на детайли

Основно

10

Зареждач, материали и полуфабрикати

Основно

3

Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

Средно, шоф. книжка категория “С+Е”, опит по професията

1

Шофьор, товарен автомобил

Средно, категория “С”

3

Шофьор, лекотоварен автомобил

Основно, категория “В” или “С”

1

Шофьор, автобус

Средно, шоф. книжка кат. “Д”, стаж по професията

1

Шофьор – погребален агент

Средно, шоф. книжка категория “В”, 3 г. стаж като шофьор, компютърни умения

2

Работник, зареждане на рафтове

Основно

1

Пакетировач

Средно

17

Опаковач

Средно, основно

30

Етикетировач

Средно

2

Работник, поддръжка

Средно, технически умения

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, технически умения

5

Машинен оператор, боядисване на конци и прежди

Основно

2

Машинен оператор, навиване на конци и прежди

Основно

4

Машинен оператор, вдяване /тъкачен стан/

Средно – тъкач, опит

3

Машинен оператор, размесване на текстилни влакна

Средно, опит по професията

5

Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки

Средно, технически умения

45

Сортировач на плодове

Основно

96

Розоберачи

Без образование

4

Общ работник

Средно, основно

1

Чистач/хигиенист

Основно

1

Крояч, текстил

Средно

13

Шивач

Средно, основно, желателно с опит по професията

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК – БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com