Казанлък СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

   

Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 25.08.2015 г.

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
5 Рехабилитатор Висше – Рехабилитация, минимум 2 г. стаж по професията
5 Кинезитерапевт Висше – Кинезитерапия, минимум 2 г. стаж по професията
1 Медицинска сестра Висше, полувисше – медицинска сестра, рехабилитатор или медицински лаборант
1 Микробиолог Висше – магистър – Микробиология
1 Служител, туристическа агенция Средно, компютърни умения
1 Старши експерт Висше, електроинженер
1 Технически секретар Висше, средно, компютърни умения, английски език
1 Банков служител, касиер Висше, средно икономическо, 1 г. стаж в банковата сфера, компютърни умения
2 Кредитен експерт Средно, компютърни умения, работи се на граждански договор
1 Търговски представител на кредитни продукти Средно, работи се почасово
1 Машинен инженер Висше – Технология на машиностроенето
1 Инженер, контролно- измервателни прибори и апаратура Висше инженерно – електроспециалности, 1 г. стаж по специалността
1 Технолог, химик Висше, средно – Химия, 2 г. стаж по специалността
1 Технолог Висше, средно техническо, 2 г. стаж, компютърни умения
1 Техник механик, автоматизация на производството Средно техническо
1 Заварчик Средно, основно, правоспособност за заварчик
1 Шлайфист Средно техническо, 2 г. стаж
1 Шлосер Средно техническо
13 Продавач-консултант Средно
7 Сервитьор Средно, квалификация
4 Готвач Средно, квалификация, опит
1 Помощник-готвач Средно, квалификация или опит по професията
10 Работник, кухня Средно, квалификация
1 Работник, сладкарско производство Средно, работодателя предлага обучение
1 Куриер Средно, шоф. книжка кат. “В”
1 Разпространител на рекламни материали Средно
1 Диспечер в куриерска фирма Средно, компютърни умения
1 Фризьор Средно, квалификация или опит по професията
1 Стругар Основно
23 Шлосер Средно техническо
11 Оператор на ММ с ЦПУ Средно техническо
1 Машинен оператор, металорежещи машини Средно, работодателя предлага обучение
2 Машинен оператор, пресоване на пластмаса Висше, средно техническо, 2 г. стаж по специалността
2 Оператор производствена линия Средно
1 Оператор на бетонов участък Основно
1 Оператор на отрезна машина Средно
1 Оператор прахово боядисване Средно
2 Настройчик на ММ с ЦПУ Средно техническо
3 Машинен оператор производство на безалкохолни напитки Средно техническо
24 Машинен оператор, производство на експлозивни вещества Основно
20 Монтажник, изделия от метал Средно
2 Работник, сглобяване на детайли Средно, 1 г. стаж по професията
12 Работник, сглобяване на детайли Основно
8 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно
10 Бояджия, промишлени изделия Основно
1 Кондуктор Средно, комуникативност
2 Шофьор, автобус Средно, шоф. книжка кат. “Д”, стаж 5 г.
3 Шофьор, товарен автомобил /международни превози/ Средно, шоф. книжка категория “С”, “С+Е”
3 Шофьор, товарен автомобил Средно, категория “С”
1 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно, основно, категория “В” или “С”, стаж по професията
2 Водач, мотокар Основно, правоспособност за мотокарист
2 Автомонтьор Средно, транспортна техника
1 Автокранист Средно, квалификация втора степен до 16 тона
1 Диагностик, МПС Висше, транспортна техника, ДВГ
1 Работник, автомивка Основно
2 Пакетировач Средно
29 Етикетировач Средно
8 Опаковач Средно
1 Комплектовач Средно, текстилна техника
2 Работник, поддръжка Средно, технически умения
1 Работник, поддръжка Средно, умения в дърводелството, строителството и ВИК
2 Арматурист Средно, квалификация, опит
3 Машинен оператор, навиване на конци и прежди Основно
2 Машинен оператор, вдяване /тъкачен стан/ Средно – тъкач, опит
2 Машинен оператор вплитане /тъкане на текстил/ Средно – текстилна техника
2 Машинен оператор, подготовка на влакна Основно
2 Машинен оператор, сушене на влакна Средно
2 Машинен оператор, пералня Основно
1 Машинен оператор Средно
1 Монтьор, текстилно обборудване Средно – текстилна техника, механотехника
1 Монтьор, електрооборудване Средно, квалификация, опит
2 Работник, обработка на дърво Средно, 1 г. стаж по професията
5 Машинен оператор, банциг Основно, стаж 6 месеца
4 Машинен оператор, дърводелство Основно
1 Машинен оператор, дървообработване Основно
1 Техник, сигнално-охранителни системи Висше, средно – електротехника, електроника, 2 г. стаж
2 Охранител Средно
1 Охрана в училище Средно
3 Огняр Средно, правоспособност
1 Чистач-хигиенист Средно
1 Работник, консервна фабрика Средно, подходящо за лице с трайни увреждания над 50%
10 Общ работник, земеделие Няма изисквания
17 Общ работник Средно, основно
1 Общ работник Средно, технически умения
2 Тапицер Основно
4 Крояч, текстил Средно, основно
3 Шивач Средно, основно, желателно с опит по професията
2 Цепач Основно

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА към 25.08.2015 г.

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
2 Помощник-директор, учебната дейност Висше – магистър – всички специалности, компютърни умения, английски език
1 Психолог – училищен Висше – Психология
1 Учител по икономика Висше – магистър – икономически специалности, педагогическа правоспособност
1 Учител по теория на специалността “Строител” Висше – магистър – строителни специалности
1 Учител по практика на специалността “Строител” Висше – магистър – строителни специалности
1 Учител по хранене Висше – магистър – Технология на храните
2 Учител по информатика Висше – Информатика
1 Учител по физика и астрономия – лекторски Висше – Физика
1 Учител по биология Висше – Биология
2 Учител по биология и здравно образование – лекторски Висше – Биология и човекът и природата
1 Учител по биология и химия Висше – Биология и химия
1 Учител по химия, ООС, физика и астрономия Висше – Химия и физика
1 Учител по химия и опазване на околната среда – лекторски Висше – Химия
1 Учител по история и цивилизация – лекторски Висше – История и цивилизация
1 Учител по история и география Висше – История и география
1 Учител по география и икономика – лекторски Висше – География и икономика
1 Учител по руски език Висше – руска филология
2 Учител по английски език Висше – учител по английски език
1 Учител по английски език-лекторски Висше – учител по английски език
1 Учител, чужд език в начален етап на основното образование Висше – магистър – учител по английски език
2 Учител по български език и литература Висше – магистър – Българска филология
1 Учител по български език и литература – лекторски Висше – магистър – Българска филология
1 Учител по философски цикъл Висше – Философия
1 Учител по музика Висше – Музикална педагогика
1 Учител по музика в детска градина – лекторски Висше – Музикална педагогика
1 Учител по музика – лекторски Висше – Музикална педагогика
1 Учител по ФВС Висше – ФВС
1 Учител по ФВС – лекторски Висше – ФВС
2 Учител, начален етап на основното образование Висше – НУП, ПНУП
20 Възпитател, начален етап Висше – бакалавър – НУП, ПНУП
1 Възпитател, прогимназиален етап Висше – магистър, професионална квалификация – учител
1 Младши учител, детска градина Висше – ПУП, ПНУП
8 Учител, детска градина Висше – ПУП, ПНУП
1 Помощник-възпитател Средно

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com