Казанлък – СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

   

Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък – СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 14.04.2015 г.

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
8 Лекар Висше медицинско – Акушерство и гинекология, Вътрешни болести, Кардиология, Неонатология, Пневмология и фтизиатрия, Нефрология, Клинична хематология
1 Медицинска сестра Висше – медицинска сестра, 1 г. професионален опит
3 Медицинска сестра Висше медицинско
3 Акушерка Висше медицинско
5 Рехабилитатор Висше – Рехабилитация, минимум 2 г. стаж по професията
5 Кинезитерапевт Висше – Кинезитерапия, минимум 2 г. стаж по професията
4 Социален асистент Средно, желателно с опит в работа с деца и младежи с увреждания
8 Социален терапевт – детегледач Средно, желателно с опит в работа с деца и младежи с увреждания
1 Старши експерт “Екология” Висше – бакалавър, професионално направление – екология или опазване на околната среда, професионален опит 1 година, компютърни умения
1 Технически секретар Висше, компютърни умения, владеене на английски език
4 Администратор, хотел Висше – Туризъм, английски език, опит по професията, компютърни умения
1 Районен мениджър Средно, компютърни умения, опит в директните продажби
1 Конструктор Висше, средно техническо, 3 г. стаж, владеене на английски език
1 Техник, качествени измервания Средно техническо, 1 г. стаж
2 Счетоводител, оперативен Висше икономическо – Счетоводство и контрол, добри компютърни умения
1 Графичен дизайнер Висше или средно – Дизайн, CorelDraw, Photoshop
1 Книговезец Средно
6 Тъкач Средно – текстилна техника, опит
1 Електрозаварчик Средно, правоспособност
4 Заварчик Средно, основно, правоспособност за заварчик, 2 г. стаж, шоф. книжка кат.”В”
3 Шлосер-монтьор Средно, 2 г. стаж
2 Стругар Средно, 3 г.стаж по професията
1 Фрезист Средно, 2 г. стаж
1 Оператор, гилотина за разкрояване Средно, 2 г. стаж
4 Пласьор, стоки Средно, шоф. книжка кат. “С”
1 Продавач, разносна търговия Основно, категория “В”, 1 г. стаж
16 Продавач-консултант Средно
1 Продавач-консултант на автомобили Средно, технически познания, шоф. книжка кат. “С+Е”
2 Продавач на сладка царевица на пара Средно
3 Обслужващ, магазин Средно
3 Сервитьор Средно, квалификация
1 Кафе сомелиер / бариста / Средно, желателно владеене на английски или немски език
7 Готвач Средно, квалификация, опит
4 Помощник-готвач Средно, опит по професията
1 Пицар Средно, 2 г. стаж като готвач
10 Работник, кухня Средно, квалификация
3 Майстор, производство на тестени изделия Основно, 2-3 години стаж по професията
1 Камериер/камериерка, хотел Средно
3 Фризьор Средно, квалификация, опит / предлага се обучение за желаещи без квалификация
17 Шлосер Средно техническо
17 Оператор на ММ с ЦПУ Средно техническо
1 Оператор на ММ с ЦПУ Средно, 1 г. стаж по професията
45 Машинен оператор, производство на експлозивни вещества Основно
38 Монтажник, изделия от метал Средно
7 Машинен оператор, металообработващи машини Средно
11 Работник, сглобяване на детайли Основно
10 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно
3 Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно, шоф. книжка категория “С+Е”, опит по професията
1 Шофьор, товарен автомобил Средно, категория “С”
3 Шофьор, лекотоварен автомобил Основно, категория “В” или “С”
1 Шофьор, автобус Средно, шоф. книжка кат. “Д”, стаж по професията
1 Шофьор – погребален агент Средно, шоф. книжка категория “В”, 3 г. стаж като шофьор, компютърни умения
2 Работник, зареждане на рафтове Основно
1 Пакетировач Средно
17 Опаковач Средно, основно
30 Етикетировач Средно
2 Работник, поддръжка Средно, технически умения
1 Монтьор, ремонт на машини и оборудване Средно, технически умения
5 Машинен оператор, боядисване на конци и прежди Основно
2 Машинен оператор, навиване на конци и прежди Основно
4 Машинен оператор, вдяване /тъкачен стан/ Средно – тъкач, опит
3 Машинен оператор, размесване на текстилни влакна Средно, опит по професията
5 Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки Средно, технически умения
45 Сортировач на плодове Основно
4 Общ работник Средно, основно
1 Чистач/хигиенист Основно
1 Крояч, текстил Средно
13 Шивач Средно, основно, желателно с опит по професията

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта http://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431 / 64592.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com