Казанлък СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

   

Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 16.06.2015 г.

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

2

Лекар

Висше медицинско – Нефрология, Клинична хематология

2

Медицинска сестра

Висше медицинско

3

Акушерка

Висше медицинско

5

Рехабилитатор

Висше – Рехабилитация, минимум 2 г. стаж по професията

5

Кинезитерапевт

Висше – Кинезитерапия, минимум 2 г. стаж по професията

1

Социален работник

Висше – Социални дейности, Социална педагогика, компютърни умения

1

Директор на Общинско предприятие “кухня – майка”

Висше – бакалавър, специалности – Обществено хранене, Икономика и др., минимум 5 г. управленски опит, компютърни умения

1

Счетоводител на Общинско предприятие “кухня – майка”

Висше – бакалавър, икономически специалности, 3 г. стаж по специалността, компютърни умения

1

Технолог

Висше – Технология на общественото хранене, 5 г. стаж по специалността, компютърни умения

3

Учител, детска градина

Висше – Предучилищна педагогика

1

Технически секретар

Висше, компютърни умения, владеене на английски език

5

Администратор, хотел

Висше – Туризъм, английски език, опит по професията, компютърни умения

1

Районен мениджър

Средно, компютърни умения, опит в директните продажби

2

Кредитен експерт

Средно, компютърни умения, работи се на граждански договор

1

Търговски представител на кредитни продукти

Средно, работи се почасово

1

Инженер, контролно- измервателни прибори и апаратура

Висше инженерно – електроспециалности, 1 г. стаж по специалността

1

Технолог, химик

Висше, средно – Химия, 2 г. стаж по специалността

1

Технолог

Висше, средно техническо, 2 г. стаж, компютърни умения

1

Конструктор

Висше, средно техническо, 3 г. стаж, владеене на английски език

1

Техник, качествени измервания

Средно техническо, 1 г. стаж

1

Техник механик, автоматизация на производството

Средно техническо

1

Счетоводител, оперативен

Висше икономическо – Счетоводство и контрол, добри компютърни умения

1

Електрозаварчик

Средно, правоспособност

2

Заварчик

Средно, основно, правоспособност за заварчик

1

Шлайфист

Средно техническо, 2 г. стаж

1

Шлосер

Средно техническо

3

Шлосер-монтьор

Средно

2

Стругар

Средно,  3 г.стаж по професията

4

Пласьор, стоки

Средно, шоф. книжка кат. “С”

20

Продавач-консултант

Средно

1

Продавач-консултант на автомобили

Средно, технически познания, шоф. книжка кат. “С+Е”

7

Сервитьор

Средно, квалификация

1

Кафе сомелиер / бариста /

Средно, желателно владеене на английски или немски език

1

Главен готвач

Средно, квалификация, над 5 г. стаж по професията

9

Готвач

Средно, квалификация, опит

5

Помощник-готвач

Средно, квалификация или опит по професията

11

Работник, кухня

Средно, квалификация

2

Майстор, производство на тестени изделия

Основно, 2-3 години стаж по професията

1

Фризьор

Средно, квалификация, опит

3

Шлосер

Средно техническо

16

Оператор на ММ с ЦПУ

Средно техническо

1

Оператор на ММ с ЦПУ

Средно, 1 г. стаж по професията

2

Оператор производствена линия

Средно

1

Оператор на бетонов участък

Основно

2

Настройчик на ММ с ЦПУ

Средно техническо

35

Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Основно

21

Монтажник, изделия от метал

Средно

3

Работник, сглобяване на детайли

Средно, 1 г. стаж по професията

16

Работник, сглобяване на детайли

Основно

9

Зареждач, материали и полуфабрикати

Основно

1

Бояджия, промишлени извелия

Основно

1

Шофьор, автобус

Средно, шоф. книжка кат. “Д”, стаж 5 г.

3

Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

Средно, шоф. книжка категория “С+Е”, опит по професията

2

Шофьор, товарен автомобил

Средно, категория “С”

4

Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно, основно, категория “В” или “С”, стаж по професията

3

Пакетировач

Средно

17

Опаковач

Средно, основно

30

Етикетировач

Средно

1

Комплектовач

Средно, текстилна техника

3

Работник, поддръжка

Средно, технически умения

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, технически умения

4

Машинен оператор, боядисване на конци и прежди

Основно

3

Машинен оператор, навиване на конци и прежди

Основно

6

Машинен оператор, вдяване /тъкачен стан/

Средно – тъкач, опит

2

Машинен оператор вплитане /тъкане на текстил/

Средно – текстилна техника

3

Машинен оператор, размесване на текстилни влакна

Средно, опит по професията

2

Машинен оператор, подготовка на влакна

Основно

2

Машинен оператор, сушене на влакна

Средно

2

Машинен оператор, пералня

Основно

2

Машинен оператор

Средно

1

Монтьор, текстилно обборудване

Средно – текстилна техника, механотехника

1

Монтьор, електрооборудване

Средно, квалификация, опит

1

Работник, овощар

Основно

2

Работник, обработка на дърво

Средно, 1 г. стаж по професията

3

Машинен оператор, банциг

Основно, стаж 6 месеца

4

Машинен оператор, дърводелство

Основно

1

Дърводелец мебелист

Средно

1

Огняр

Средно, правоспособност

12

Общ работник

Средно, основно

1

Общ работник

Средно, документ за огняр

1

Чистач/хигиенист

Средно, основно

1

Работник, чистач на килими

Средно, шоф. книжка кат. “В”

2

Тапицер

Основно

3

Крояч, текстил

Средно, основно

18

Шивач

Средно, основно, желателно с опит по професията

2

Цепач

Основно

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com