Институциите в Казанлък работят в сътрудничество по отношение на обхвата на учениците в училищата

   

Няма проблеми свързани с обхвата на учениците в училищата, което е резултат от сътрудничеството между институциите, това е една от констатациите в отчета за изпълнение на Стратегията за подкрепата на личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък за 2018 година, каза за Радио „Фокус” Радиана Стефанова, председател на Комисията по образование в Общинския съвет (ОбС). Тя поясни, че предстои отчетът да бъде разискван по време на предстоящата сесия на ОбС в Казанлък на 28 февруари.

„Всички образователни институции в община Казанлък отчитат изключително разностранна, адекватна и професионално извършена дейност в изпълнението на Стратегията”, каза Стефанова и поясни, че нов момент в дейността на институциите е скринингът на деца от 3 години до 3 години и 6 месеца, който се извършва в детските градини, както и при децата в предучилищните групи – 5 и 6-годишни, за откриване на ранни симптоми на изоставане в личностното развитие и съответно предприемане на мерки в тази връзка.

Във всички образователни институции има сформирани екипи за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в партньорство с Регионалния център за подкрепа на личностното развитие, с Отдел „Закрила на детето”, с местната комисия за борба с проивообществените прояви, с Полицията, с всички институции, които са ангажиранипърво със задържане на децата в училище и за указване на подкрепа за тяхното развитие. „Важно е да се отбележи, че подкрепата не е насочена само към деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания, но и към такива, които са даровити и талантливи деца. За тях също се работи в различни посоки на подкрепа – отпускат се стипендии, дават им се възможности за участие в различни конкурси и състезания, за тяхната максимално добра изява. В образователните институции са създадени специални кабинети за подкрепа, в които работят ресурсни учители, логопеди, психолози.

„Независимо дали децата имат изоставане в развитието си или са изключително напреднали Общината се грижи за тях”, каза Стефанова. В тази връзка тя поясни, че е свършено много по отношение на изграждането на достъпна архитектурна среда, за да могат всички деца да имат не само достъп до образователните институции, които ежедневно те посещават, а също и в институции като Община, библиотека.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com