Свържете се с нас

Казанлък

Имен ден: Красиви имена черпят днес! Господ прибира душите на всички покойници

Published

on

Днес православната църква почита Възнесение Господне или известно още като Спасовден. Според народните схващания на този ден Господ прибира душите на всички покойници, които е пуснал на свобода сред хората на Велики четвъртък. Затова жените отиват рано сутринта на гробищата, раздават варено жино е хляб за своите мъртви и разстилат орехови листа върху гробовете им.

Така смятат, че им правят сянка на „оня свят“. Вярва се, че на Спасовден болните могат да се излекуват, ако преспят на поляна, където расте билката росен. Води ги техен близък, който се уважава като „побратим“ или „посестрима“ на болния. Тази практика е описана великолепно в разказа „Спасова могила“ от художника на българското село Елин Пелин.

Възнесение Господне:
Четиридесет дни след Великото си възкресение Господ Иисус се явявал многократно на учениците Си. Разяснявал им царството Божие, отварял ума им за да разбират Светото писание (Лук. 24:45, 49). Потвърждавал обещанието Си за идването на Утешителя Дух Свети – третото Лице на единия Бог (Иоан 14, 16, 17). Всички се убедили, че Той е възкръснал наистина. 

На четиридесетия ден от Възкресението им се явил за последен път. Апостолите по обикновеному били на молитва, в очакване Божието обещание да се изпълни. Както били събрани, Христос се явил сред тях, беседвал и ги извел от града на Елеонската планина (на около два километра от Иерусалим, до Витания, където бе възкресил Лазар). 

Поразени и разтърсени издъно от Христовото възкресение, някои ученици, които още не разбирали, че царството Божие не е от този земен свят, си помислили, че Христос ги е извел, за да им обяви едно свое земно, израилско царство (Деян. 1:6). Господ назидателно им обяснил, че хората не бива да се ръководят от своите лични, користни сметки и очаквания, а да следват Божия промисъл: „… не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец Е положил в Своя власт“ (Деян. 1:7). Господ отново им изяснил слизането на Светия Дух, което се извършва на Петдесетница и Неговото абсолютно значение като сила, която оживотворява Църквата Христова (Деян. 1:4,5,8). 

Като се изкачили на планината, Христос вдигнал ръце да ги благослови. Още докато ги благославял Се отделил от земята и, подет от облак, Се издигнал към небето при Своя небесен Отец (Лук. 24:50). Не изчезнал веднага от погледа им, а се издигал постепенно, докато станал невидим за погледа им в пространствената отдалеченост нагоре във висините. Апостолите се поклонили на Възнасящия се Господ и не могли да откъснат поглед от чудната гледка. 

В този момент пред тях застанали двама ангели в бяло облекло, които им казали „мъже галилейци, какво стоите и гледата към небето? Този Иисус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както Го видяхте да отива на небето“ (Деян.1:11). Така небесните вестители потвърдили думите на Христа (Мат. 26:64) за Второто велико Негово пришествие и следващия от това Всеобщ съд. 

По думите на св. евангелист Марко, Христос, като се възнесъл на небето, седнал отдясно на Бога (Марк 16:19). Това нагледно изражение означава равночестност с Бог Отец. 

Всред апостолите била и св. Дева Мария, която, колкото болезнено понесла страданията на Господа на Голгота, толкова сега се възрадвала при съзерцание на Неговата слава. 

Утешени от ангелите за раздялата, апостолите се върнали в Иерусалим, зарадвани, с готовност да вестят Евангелското слово. Нашият Господ пострада от човеците, биде разпнат, умря и възкръсна на третия ден, възлезе при небесния Си Отец; отиде отново там, дето е бил по-преди и седне отдясно на Божията сила. Заради нас прие на Себе Си в единството на Своето лице цялата човешка природа без нейния грях; Господ я възкреси от смъртта и, дарявайки й за втори път вечен живот, чрез възнесението Си я издигна на небето. 

Празникът на славното Възнесение Господне се отбелязва от църквата още от IV-V век и принадлежи към подвижните църковни празници. С възнесението Си Иисус завърши делото на спасението. За всички повярвали в Него Спасителят откри небето, за да могат всички да станат съобщници на Неговия живот, да бъдат изкупени и спасени. Затова българският народ му е дал название с дълбок религиозен и богословски смисъл – Спасовден, Денят на Спасителя. Нека на тоя свят Спасовден ние усилваме молитвите си към Спасителя, за да Ни направи чрез Своя Дух съобщници на Своя живот, та като сме живи чрез Него, да съдействаме за процъфтяване на живота в мир, благополучие и радост.

Празникът е подвижен и се отбелязва 40 дни след Великден.На Спасовден се вика дъжда, като се обикалят нивите и ливадите и се пеят обредни песни:

Свети Спасе, тебе молим,

дай ни дъждец и росица

да се роди жито, просо,

да нахраним сиромаси,

сиромаси и сираци…


Вярва се, че ако вали на Спасовден, годината ще е богата и реколтата — обилна; спасовският дъжд е скъп — капката струва колкото жълтица. На този ден се вярва, че русалките, които ще „сеят“ своята роса над нивите, вече са дошли.

Но паралелно с този християнски смисъл, народното вярване приписва на този момент и друга спасителна сила. В нощта срещу Спасовден могат да получат чудодейно изцеление страдащите от незнайната и нелечима “самодивска” или “русалска” болест. Лек за нея е красивото русалско цвете “росен”. То цъфти много кратко време с красиви и благоуханни червени цветове по скришни горски полянки.

Много народни поверия са свързани с митичните девойки самодиви и русалки. През пролетта те се завръщат от своите зимовища накрай света и населват отново поляните и горите, изворите и реките. Така те съжителстват с хората, но остават невидими и тайнствени за тях.

Могат и да им помагат, но и да им причиняват беди. Вярва се, че през нощта срещу Спасовден русалки “сеят” роса по нивите, за да станат плодородни. И тази роса има и целебна сила. Затова на сутринта хората излизат и се търкалят в росната трева, за да са здрави през годината.

Казват, че в тази нощ русалките минават да оберат цветчетата на росена, за да се накичат с тях. Това ги развеселява, те стават по-милостиви към хората и ги лекуват. Затова търсещите изцеление отиват вечерта преди Спасовден да пренощуват на поляна с нацъфтял росен.

Разказват се много случаи, в които болни отнесени на ръце до такава поляна, на сутринта стават и тръгват излекувани. Нощуването на росенова поляна е съпроводено с ритуални действия. Край болния цяла нощ будува здрав човек, който е приел да стане като негов брат или сестра за цял живот чрез специален ритуал за побратимяване.

През нощта русалките пускат като знак за изцеление цветче от росен върху постелята или в купичката с вода до главата на болния. А за отплата хората оставят на поляната своите дарове за русалките-лечителки – нова глинена паница, нова кърпа или риза, печена кокошка и пита.

От тези скромни дарове най-често се възползват овчарите. Но те, според народно поверие, са любимци на русалките и самодивите, защото умеят да ги веселят с майсторски свирни на кавал.

Скоро след митичните девойки-русалки се появяват и други, съвсем реални лечители на същата “русалска” или “самодивска” болест. Те са само мъже и се наричат с подобно име – русалии. А седмицата, през която те обхождат селата със своя целебен ритуал, се нарича Русалска неделя.

Тя е непосредствено след Спасовден в някои райони, а в други започва от Петдесетница – 50-я ден след Великден. Лечителите-“русалии”, наричани в крайдунавските райони и калушари, са обикновени селски мъже. Но чрез специални посветителни ритуали те придобиват целителски способности само за периода на Русалската неделя.

Разбира се, те трябва да притежават и някои лични качества – да са здрави, силни и издръжливи физически, да са виртуозни танцьори на ритуалната ръченица – пъргави и скокливи, да са добросърдечни и честни, да умеят да пазят тайна и да понасят несгоди.

Кои мъже могат да участват в лечителската русалийска дружина решава единствено нейният водач, наричан “ватаф”. Той е най-посветеният в тайните на ритуала. Това знание и водаческата роля се получават само по наследство. Бащата ги предава единствено на първородния син и веригата продължава много поколения наред.

Само водачът на русалиите знае целебните билки и заклинания. С тяхна помощ той въвежда и ръководи мъжете-русалии в онзи ритуален транс, чрез който те лекуват. Заклинанията и билките се съчетават с ритуалния танц на мъжете-русалии в кръг около болния. Те заиграват отначало бавно и леко, но постепенно играят все по-бързо и скокливо.

В ритъм подрънкват и звънчетата, привързани към глезените и специалните обредни тояги на русалиите. В кулминацията на танца русалиите започват да прескачат лежащия на земята “пациент” и така отнемат от него болестта. А когато накрая излекуваният скача и побягва, на неговото място падат в несвяст неколцина от танцуващите лечители.

На свой ред те трябва да бъдат свестени с ритуален танц и заклинания от останалите русалии. С този обред русалийските дружини обхождат селата цяла седмица. През това време те спазват пълно обредно мълчание и не общуват с никого извън дружината. Подчиняват се безпрекословно на своя водач. Живеят в несгода. И всичко това – срещу скромна отплата от изцелените – дребни пари и дарени животни. Но веднъж посветени, мъжете изпълняват своята лечителска мисия всяка година.

Разпространен е обичаят ходене на росен. Срещу празника болни от различни болести хора и бездетни жени отиват в гори и ливади, където расте лековитата билка росен. От нея русалките си вият венци. Хората носят със себе си нова зелена стомна, нов пешкир, бъклица с вино, пита хляб, печена кокошка и чорапи или пешкир — дар за русалките, който закачат на клоните. Води ги техен близък, който се уважава като „побратим“ или „посестрима“ на болния. Престояват до втори петли, а после мълчешком стават, поръсват се с водата в стомната и скришом влизат в селото. Вярва се, че така ще оздравеят.

Спасовден е последният, седми по ред Велики четвъртък. Според народните вярвания на Спасовден се прибират душите на всички покойници, пуснати на свобода на първия Велики четвъртък. Затова жените отиват рано на гробищата, раздават варено жито и хляб за своите мъртви и разстилат орехови листа върху гробовете им. Така смятат, че им правят сянка на „оня свят“.

Разпространено е и поверието, че рано сутринта на Спасовден, ако човек мълчешком отиде при пуст кладенец и се погледне в него, вместо своя образ ще види образа на онзи свой починал роднина, за когото си мисли в момента.

Следобеда на мегдана се събират всички и се играят „спасовските“ хора — само по песни, без музикални инструменти. Празнуват и всички именници.

От хората и веселбите, с които завършва празникът, остава и поговорката: „Те ти булка, Спасовден!“, с която се подчертава неочакваност на някакво събитие.

Според православния християнски календар Задушница се прави в събота преди Петдесетница, позната като „черешова“. Тогава освен жито и хляб за помен на умрелите се раздава и от първите череши.

Защо булките тачат Спасовден?

Кога да е Спасов ден не решава само слънчевият календар. По стара мистична традиция тук съдбовна дума има и Луната. Връзката отразява разумния компромис на християнството с древните тайнства: да е точно на 40-ия ден след Великден, който е вързан по специална формула с неделя подир първото пролетно пълнолуние. Лично Христос явно е държал на тази връзка щом е изчакал именно този ден за Възнесението Си в селенията Господни.

Срещата с тези мистични сили е започвала още от нощта срещу Спасовден. Кандидатите за контакт са били предимно отчаяно болни хора и непримирими бездеткини. Те задължително потеглят с дарове, като минимумът включва нов пешкир, бъклица вино, пита хляб, печена кокошка и чорапи. Отделно за свои нужди носели вода в нова зелена стомна и друга кърпа.

По гори и ливади търсели чудното биле росен и където го откриели, си постилали в тревата, за да сврат глава под ценната дрога. Бог е дарил цветето с две педи ръст, та хем, като си отдолу да се правиш, че си скрит, хем да те види лесно силата, която ще минe по поляната.

Има две коренно различни становища за съществата, които през нощта вършeли целебната работа. Мистичната версия е, че това били русалките, които сеели своята роса над нивите. Другият възглед е на хлевоустите безделници, които са на мнение ,че течността твърде условно наподобява роса. Тяхната теза намира подкрепа в том 30-сти на „Сборника с народни умотворения“, където Г. Големанов намеква, че някои буйни и решителни младежи ходели тайно да изпълняват ролята на русалии. Вярно, на поляната не били само булки.

Първият ни вестникар Иван Богоров изтъква всеизвестния на „пациентите “ факт, че „всякой от тях е длъжен по една набожност да мълчи чтото и да види“. Затова според него на обичая наблягали „най-паче бездеткините“. Явно хитрата жена умее да се възползва по времето, когато се възнася Богът й. А че магията сработва, свидетелства сам Богоров в пътеписа си от Чирпанско.

„О,чудеса, чудеса, която чирпанка не е имувала дете,тутакси заченва и става трудна“ – пише той . Откъдето става ясно ,че през миналия век умели медиатори в тайнствата са били дори ваклите овчари. Точно до втори петли те устремно сколасвали с магиите . Тогава влизали в работа водата от стомната и напръскани надве- натри жените се шмугвали обратно да се върнат скришом вкъщи.

Е, някой все е научавал нещо. Но нали трябвало да се мълчи за мистичните дела, можел само да рече:

-Те ти, булка Спасовден!

А ответна нейна реплика не се предвиждала. Смятало се ,че простата жена няма как да знае от какво била смазана тревата, нито кой яде призори печени кокошки с руйно вино на росна поляна.

Днес празнуват всички с имената Спас, Спаска, Спасена, Спасения, Спасимир, Спасимира, Спасуна и Сотир.

Източник: imenata.com

Продължете с четенето

Казанлък

Хиляди участници и гости събра Националното надиграване „Тъпан бие, хоро се вие“ на централния площад в Казанлък

Published

on

Общо 31 танцови състава с над 1500 участници от цяла България се събраха на централния площад “Севтпоплис” в Казанлък за 16-ото издание на Националното надиграване “Тъпан бие, хоро се вие”, организирано от местното Народно читалище “Жар”. Събитието събра на казанлъшкия “мегдан” представители на различни етнографски области от страната. В надиграването се включиха състави от София, Разлог, Стара Загора, Севлиево, Каварна, Кричим и Раковски, Хасково, Сливен и други, а представянията им събраха многобройна публика.

Официални гости бяха Царица Роза 2023 Кристина Попова и нейната подгласничка Нона Ангелова, а събитието откри кметът Галина Стоянова. “Днес Казанлък е столицата на нашата прекрасна държава България. Днес вие тук доказвате, че няма по-силно от българина, няма по-силно от хорото, няма по-силно от традицията, и че въпреки всичко, България ще бъде, благодарение на вас”, каза тя. Стоянова поздрави председателя на НЧ “Жар” Дора Петкова и нейното семейство за прекрасната организация, която осъществяват вече за 16-а поредна година. Дора Петкова заяви, че днес Казанлък е фолклорната столица на България. 

Програмата започна с дефиле по централния булевард на града, след което всички участници се събраха на площад “Севтополис”, където първи излязоха най-малките участници в детското надиграване “За ръчица”, което тази година се провежда за осми пореден път под надслов „Деца играят българско хоро“. В него участие взеха около 300 деца на възраст от пет години. Програмата продължи с Националното надиграване “Тъпан бие, хоро се вие”, а специалната награда на Община Казанлък беше връчена на танцов клуб “Лудовица” от Разлог, които първи са заявили своето участие в конкурса. Те поднесоха специална изненада на организаторите, а всички участници си тръгнаха със сувенири за спомен от надиграването в Казанлък. 

Националното надиграване „Тъпан бие, хоро се вие“ се организира винаги в последната събота на май и е част от програмата на Празника на розата в Казанлък. БТА

Продължете с четенето

Казанлък

Алена с невероятен хороскоп за неделния ден

Published

on

Астроложката Светлана Тилкова-Алена направи много интересен хороскоп за последния ден от тази седмица. По думите й Водолеите да не налагат мнението си, а Рибите ще имат възможности за професионална изява.

Ето какво предрече Алена за всички зодии:

ОВЕН

Промените ви помагат в почивния ден да осъзнаете, че надеждите ви няма да се осъществят според вашите очаквания, но не ви носят вреда, въпреки несбъднатите ваши планове и мечти. В нервността си може да предизвикате загуби на работното място. Служебните ви задължения остават на втори план.

Пазете се от чаровен ухажор, който се опитва да се вмъкне в живота ви, но не защото ви обожава, а за да съсипе вече съществуваща ваша връзка или брака ви, след като не сте предпочели него.

ТЕЛЕЦ

В почивния ден не бягайте от реалността и не се доверявайте на непроверена информация. Не се изкушавайте да се впускате в поредните необмислени начинания. Откажете се от стремежа си да се самоизтъквате. Не е във ваша полза и да налагате насила мнението си.  

Новите ви идеи се реализират, ако цените помощта на околните и не проявявате ината си. Не са изключени проблеми с мъж, към които изпитвате привличане. Семейните жени, разочаровани от зачестилите проблеми в семейството, са склонни към изневери.

БЛИЗНАЦИ

Занимавате се с привидно безполезни задължения, които са ви наложени насила в почивния ден, но ви носят приходи. Не проявявайте наивност и алчност и не харчете спечелените пари на мига за тото или хазарт, защото успехът не е с вас и няма да ги умножи, а след това ще страдате от безпаричие по ваша вина.

Ще се изложите и ще провалите професионалните си планове за следващата седмица. Желанието да сте отдадени в полза на хората няма да се хареса на близките ви, с които ще се изпокарате. 

РАК

Уредете си среща с ваш партньор, който в почивния ден може да ви помогне да постигнете професионалните и личните си цели и амбиции. Той притежава достатъчно знания и умее да ви покаже посоката, но и да ви зареди с увереност.

За да постигнете целите си, не си губете времето с безсмислени занимания, а се заемете с поставените задачи. Ще се изострят отношенията с брачния ви партньор, мили дами. Контролирайте емоциите си и не се опитвайте да оправдаете поведението си. 

ЛЪВ

Искате да останете сами със собствените си мисли. Бъдете внимателни, ако в почивния ден се налага да шофирате. Внимавайте да не се окажете под прицела на колегиална омраза. Прикривайте професионалните си стремежите и не дразнете околните, като ги превръщате в свои неприятели.

В семейството ви назрява конфликт, скъпи дами. Изневерили сте и са ви разкрили. Трудно ще намерите оправдание за изневярата си. Не и с проява на агресия. Сексът с брачната ви половинка ще остане задълго само в мечтите ви.

ДЕВА

Намерете компромисно решение в спор с вашите колеги, за да са доволни и да ви подкрепят в този почивен ден. Начинанията са успешни и ще ви донесат ново признание и отлични приходи. Отложете деловите срещи и разговори, ако не са планирани и ви се струват натоварващи.

Имате по-важни задачи. През деня се заемете със задълженията си у дома. Не се заяждайте с близките си. Избягвайте изясняване на отношенията с интимния си партньор. Докажете на любимия, че сексът ви доставя удоволствие. 

ВЕЗНИ

В почивния ден ви вреди ви желанието да поставяте под съмнение мнението на вашите колеги. Бъдете обективни и не проявявайте пристрастност, когато давате оценката си пред ръководството. Работещите в промишлеността и в сферата на услугите не са късметлии.

Да очакват проблеми с конкуренти. Новото ви романтично увлечение може да се окаже разочароващо и да се отдалечите. Вечерта останете с близките си. Не харчете пари за ресторанти с приятели. Несемейните да не си позволяват сексуален контакт.

СКОРПИОН

Некоректност, измами и предателството на ваши делови партньори, на които сте се доверили ще ви разочароват още сутринта в почивния ден. Избягвайте запознанствата. Справяте се отлично със задачите си, а професионалните ви успехи са причина за компромиси от ваша страна.

Не предизвиквайте ръководството с думи, за да не останете без работа. В разговорите с любимите ви не трябва да се прокрадват и най-малките съмнения за изневяра, мили жени. Не ревнувайте без причина. 

СТРЕЛЕЦ

До обед в почивния ден отхвърлете обичайните си задължения и не се мръщете, че да ви неприятни заради продължителното време за изпълнение. Новите задачи оставете за следобед, когато сте се успокоили от постигнатите резултати и отношенията с вашите колеги са хармонични.  

Постарайте се да бъдете толерантни към мнението на колегите си. Не отказвайте предложената ви помощ. Семейните жени да не забравят и себе си и да се заредят с добро настроение. Ново романтично запознанство ще споходи несемейните. 

КОЗИРОГ

Заемете се с вашите най-важни служебни задачи, въпреки че деня е почивен. Пропуснатите възможности за изява в този ден са във ваша вреда, защото успехът е до вас и не е редно да го изпускате в края на месеца.

Огледайте се внимателно около себе си и преценете дали не трябва да създадете нови делови партньорства, без да влагате прекалена емоция и импулсивност при общуването. Самотните жени ще срещнат интересни хора и сред тях може да открият подходящ партньор, но трябва внимателно да преценяват.

ВОДОЛЕЙ

Успехът ви в кариерно отношение изисква да не сте нахални и пробивни и да не налагате мнението си в почивния ден. Бъдете любезни, чаровни и не пропускайте да изявите интелекта си. Ако прекалите с желанието си да въведете ред и с педантизма си на работното място, ще усложните отношенията си с вашите колеги.

Преди да пристъпите към изясняване на отношенията с интимния си партньор, осъзнайте грешките в поведението си. Семейните жени могат да се отдадат без притеснение на интимни преживявания.

РИБИ

Полезни нови знания, придобити в почивния ден, ви обещават нови възможности за професионална изява. Засилва се вашата чувствителност. Имате намерение да смените частично деловото си обкръжение, защото сте преценили, че имате врагове, които искате да отдалечите.

Колкото по-бързо се приберете днес при любимия си, толкова по-голяма е гаранцията, че ще се отдадете на чувствата си. Обидени сте на интимния си партньор, че сексуалният ви живот не отговаря на желанията ви.

Източник: Труд

Продължете с четенето

Казанлък

Двама светци почитаме днес, вижте кои са те

Published

on

Днес отбелязваме 7 Неделя след Пасха на св. Отци от Първия вселенски събор. Почитаме и преп. Никита, еп. Халкидонски и преп. Софроний Български.

Седмата неделя след Великден е посветена на 318-те свети отци,

участвали в Първия вселенски събор. Съборът е свикан в 325 г. в град Никея (днес Изник, източно от Бурса, Турция), за да се противопостави на ереста на Арий (арианство). Сред видните участници в него са епископите – Александър Александрийски, Атанасий Велики, Евстатий Антиохийски, Макарий Йерусалимски, Пафнутий, Спиридон, Николай и други. Отците на събора формулирали важни понятия на православното християнско учение и особено тези, които се отнасят до второто лице на Светата Троица – Син Божи, въплътил се в Богочовека Иисус Христос. Съставени са и първите седем члена на Символа на вярата, краткото изложение на вярата, пише БТА.

Свети Никита бил добре образован духовник, известен с добродетелите си.

По-късно станал епископ на град Халкидон (днес Кадъкьой в азиатската част на Истанбул) и ръководел паството си с личен пример на съвършен живот и неуморно добротворство сред отрудените хора, които се нуждаели от утеха, закрила и помощ. Заради защитата на иконопочитанието и изобличаването на императора иконоборец Лъв Арменец, епископ Никита бил пратен на заточение, където и починал.

Свещеник Стефан от село Пенкьовци, Трънско, живял в XV-XVI век.

Поради турско насилие избягал първо в София, а сетне във Влашко. Там жена му починала и той приел монашество с името Софроний. Завърнал се отсам Дунава и живял в манастир край Русе (вероятно пещерния Басарбовски манастир), където се подвизавал с пост, молитва и милостиня. Няколко години след смъртта му монасите намерили тялото му нетленно и го поставили в ракла за поклонение. Житието му написал българският книжовник поп Пею, автор на житието на свети Георги Софийски Нови (пострадал през 1515 г.).

Източник: проф. Иван Желев, БТА

Продължете с четенето

Казанлък

В сравнение с 2021 г. населението на областта е намаляло с 2 617души

Published

on

Демографска ситуация в област Стара Загора през 2022 година:
• Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
• Намалява броят на живородените деца;
• Намалява броят на умрелите лица;
• Намалява детската смъртност;
• Намалява броят на сключените граждански бракове, докато броят на бракоразводите нараства

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2022 г. населението на област Стара Загора е 291 852 души, което представлява 4.5% от населението на страната и нарежда областта на 5-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна и Бургас. В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 2 617души, или с 0.9% .

Мъжете са 140 327 (48.1%), а жените – 151 525 (51.9%), или на 1000 мъже се падат 1080 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областа.

Разпределението на населението между градовете и селата е резултат от неговото естествено и механично движение. В края на 2022 г. в градовете живеят 207 954 души, или 71.3% от населението на областта, а в селата – 83 898 души, или 28.7%. В градовете жените са 108 637, или с 9.4% повече от мъжете, a в селата жените са повече от мъжете – с 4.6%.

Към края на 2022 г. населените места в област Стара Загора са 206, от които 11 градове и 195 села, разпределени в 11 общини, съгласно административно-териториалното устройство на страната. Почти половината (48.9%) от населението на областта живее в най-голямата община Стара Загора, а в най-малката – община Опан, живеят само 0.8% от населението на областта. Към края на годината в област Стара Загора има 44 населени места с население под 100 души и 7 населени места без население (с. Брестова и с. Жерговец в община Гурково, с. Бънзарето и с. Държавен в община Мъглиж, с. Овчарци и с. Гледачево в община Раднево и с. Воловарово в община Чирпан).

56578742

Най-големият град в областта е областният център гр. Стара Загора, който е с население 121 582 души, а най-малък е гр. Шипка – 1 194 души. Най-голямото село в област Стара Загора е Копринка (община Казанлък) с население 2 406, а най-малко е с. Осларка (община Чирпан) – 2 души.

В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 71 104, или 24.4% от населението на областта.
Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 28.7%, а на мъжете – 19.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Към 31.12.2022 г. децата до 15 години в област Стара Загора са 43 053, или 14.8% от общия брой на населението.
Към 31.12.2022 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 64.2% при 60.4% за страната, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст.
Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 58.7%, отколкото в селата – 79.7%.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст – 45.4 години, която е около средната за страната (45.2 години) и нарежда областта на осмо място след областите София (столица), Сливен, Варна, Бургас, Благоевград, Пловдив и София. Средната възраст при мъжете в областта е 43.2 години, а при жените – 47.5 години. Средната възраст на населението в градовете е 44.7 години, а в селата – 47.2 години.

Променя се броя и относителния дял на населението в под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2022 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора към 31.12.2022 г. е 166 490 души, или 57.0% от населението в област Стара Загора, като мъжете са 87 807, а жените – 78 683.

Към края на 2022 г. над трудоспособна възраст са 79 239 души, или 27.2%, а под трудоспособна възраст – 46 123 души, или 15.8% от населението на областта.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.
Раждаемост

През 2022 г. в областта са регистрирани 2 472 родени деца, като от тях 2 448 (99.0%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 278 деца, или с 10.2%.

Коефициентът на общата раждаемост за област Стара Загора през 2022 г. е 8.4‰.
Броят на живородените момчета в област Стара Загора е 1 240 и е с 32 повече от този на живородените момичета (1 208).
В градовете и селата на областта живородените през 2022 г. са съответно 1 687 и 761, а коефициентът на раждаемост е 8.1‰ в градовете и 9.0‰ в селата.
Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказват решаващо влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.
Към 31.12.2022 г. броят на жените във фертилна възраст в област Стара Загора е 55 301.
Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2022 г. средният брой живородени деца в областта от една жена е 1.84 при 1.78 за страната. В градовете средния брой живородени деца от една жена е 1.6 при 2.19 в селата.
През 2022 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете е 25.9 години. В сравнение с 2021 г. се e намалила с 0.1 години. Средната възраст на жените при раждане на дете остава непроменена спрямо 2021 г. – 27.9 години.

През 2022 г. броят на извънбрачните раждания е 1 710, или 69.2% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в градовете (65.4%) е по-нисък отколкото в селата (77.6%).
Смъртност

Броят на умрелите лица в област Стара Загора през 2022 г. е 5 716 души, а коефициентът на обща смъртност – 19.5‰ при 18.4‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 367, или с 19.3%.
Смъртността сред мъжете (20.6‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (18.5‰). Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (26.1‰) отколкото в градовете (16.8‰) на област Стара Загора.
През 2022 г. в областта са починали 19 деца на възраст до една година, а коефициентът на детската смъртност е 7.8‰ и е по-нисък спрямо предходната година (9.9‰).

Бракове и бракоразводи

През 2022 г. се наблюдава намаляване на броя на сключените бракове. Регистрираните юридически бракове в област Стара Загора са 1 064 и са с 50 по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 67.8% (721) са сред населението в градовете. В селата са сключени 343 брака. Най-много са сключените граждански бракове при жените и мъжете във възрастта от 25 до 29 години съответно 23.3% и 19.4%.
През 2022 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 33.6 и 30.2 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.5 години за мъжете, а при жените – с 0.3 години.
Коефициента на брачност, през 2022 г. е 3.6‰, като се запазва спрямо 2021 г.
За 83.5% от мъжете и 82.7% от жените, сключили граждански брак през 2022 г. той е бил първи.
По показателя „предишно семейно положение при сключване на брака“, най-голям е броят на неженените мъже – 888, следван от разведените – 151. При жените също най-голям е броят на неомъжените – 880, следван от броя на разведените – 172.
През 2022 г. разводите в областта са 436, като спрямо 2021 г. броят им нараства с 1.2%. От всички прекратени бракове 73.2% се отнасят за населението в градовете. Критичен момент в съвместния живот на брачните двойки е възрастта от 40 до 49 години. При мъжете относителният дял на разводите в този възрастов интервал е 37.6%, а при жените – 39.7%.

Вътрешна миграция

През 2022 г. жителите на област Стара Загора, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната са 5 425 души. От тях, 2 921 лица (53.8%) са се преселили в населено място от областта. Сред тях 1 255 (43.0%) са мъже и 1 666 (57.0%) са жени.
В границите на областта, най-голямо териториално движение има по направлението „село – град“ (36.2%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията „град – село“ (31.4%), „град – град“ (20.4%) и „село – село“ (12.0%)

Външна миграция

През 2022 г. 308 души са променили своя настоящ адрес от област Стара Загора в чужбина. Най-желани дестинации за емиграция от жителите на област Стара Загора са Германия – 71 (23.1%), Испания – 30 (9.7%) и Гърция – 29 (9.4%).
Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2022 г. 40 619 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Сред дошлите да живеят в страната 1 086 лица са предпочели да се заселят в област Стара Загора. Най-висок е делът на имигрантите от Сирия (28.1%), Турция (11.3%), Германия (9.8%) и Гърция (8.1%).

Eстествен и механичен прираст на населението

Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст на населението. През 2022 г. абсолютният размер на естествения прираст в област Стара Загора е минус 3 268 души. В сравнение с предходната година отрицателният прираст е намалял с 1 089 души.
Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 11.1‰ за областта, като в градовете е минус 8.7‰, а в селата – минус 17.1‰.
Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва механичният прираст (нетното салдо от вътрешната и външна миграция), който е положителен – 651 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се (6 384) и изселилите се (5 733) от областта.

Гергана Митева
Главен експерт в отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“
Териториално статистическо бюро – Югоизток

Продължете с четенето

Казанлък

Галина Стоянова отправи сърдечен поздрав по повод 90- тата годишнина на ДГ „Буратино“

Published

on

С празничен концерт – феерия на малки и големи възпитаници на Детска градина N7 „Буратино“ в Дом на културата „Арсенал“ бе отбелязана юбилейната 90-годишнина на детското заведение.

Пред пълната зала на поколения приятели, родители и близки на ДГ“Буратино“ Галина Стоянова отправи сърдечен поздрав, в който отбеляза важността на партньорството между педагозите и родителите, на тяхното взаимно разбирателство. Към децата тя пожела: „Да сте здрави, смели, щастливи и много успешни, защото всички ние винаги Ви желаем най-доброто! Защото, чудесата на света в детските очи не са седем – те са седем милиона!“.

Продължете с четенето

Казанлък

Алена със страхотен хороскоп за съботния ден

Published

on

Астроложката Светлана Тилкова-Алена направи много интересен хороскоп за съботния ден. По думите й Стрелците трябва да се готвят за пътуване, а Козирозите – да защитават позицията си.

Ето какво предрече Алена за всички зодии:

ОВЕН

Планирайте работата си така, че да не се преуморявате с непосилни задачи в почивния ден, особено ако са ви поставени неочаквано. Оцените надеждността на партньорите си. Не рискувайте. Нестандартният подход при разрешаване на служебни проблеми няма да ви е от полза в този ден.

Напрегнатия ден не ви помага да се откъснете от това, което ви предстои. Вечерта очаквайте приятни новини, свързани с романтична среща и изясняване на чувствата ви с любимите ви хора. Бъдете тактични. 

ТЕЛЕЦ

Успехът ще ви съпътства, ако в почивния ден сами сте обмислили и реализирали плановете си. Не обсъждайте с никого намеренията си, за да избегнете разочарованията. Търсете правилните решения.

Говорете с колегите си за проблемите на работното място, намерете решение и продължете уверено напред към поставените общи цели. Неуспехите си сте в състояние да предизвикате и сами, мили дами, защото на моменти ви обхваща депресия, заради невъзможност да надскочите себе си. 

БЛИЗНАЦИ

Отново се пригответе за трудности, които са преодолими в почивния ден, ако запазите спокойствие и проявите твърдост в мнението си. Следобед, стига да имате възможност можете работите спокойно и в дома си.

Ще успеете да завършите започнатото навреме, за да се радвате на една спокойна вечер с вашите близки и любими хора. Работите активно, но е възможно и да получите любовно признание. Споделените чувства ви зареждат с оптимизъм. Сексът ще ви се отрази добре, ако не е със случаен партньор.

РАК

Подгответе се за делови проблеми, които се налага да разрешавате в почивния ден. Заради тях ще промените плановете си и ще се натоварите със задължения, които изобщо не очаквахте. Съветвам ви вечерта да имате време за почивка, за да не се сринете от преумора. Вечерта очаквайте проблеми в семейството или с любимия, ако сте закъснели.

Не проявявайте капризи и чуйте какви са желанията половинката си. Романтичните мигове с интимния партньор и сексуалните удоволствия ще ви заредят със сили. 

ЛЪВ

Досадни задължения ще ви развалят настроението, но следобед ще получите признание от колегите си. Ако имате възможност пътувайте. Проведете разговор с хора, чрез които да обмислите разширяване на дейността си, ако сте се уговорили за среща днес.

Ако сте решили да търсите днес подходящия партньор за романтична връзка, късметът не е с вас. Романтичните запознанства ще ви разочароват. Въпреки нежеланието ви непрекъснато да доказвате чувствата към партньора си, днес го сторете.

ДЕВА

Не са изключени неочаквани запознанства, които няма как да избегнете в почивния ден, но пък ако си поставите за цел да ги съхраните, ще заслужите всеобщо възхищение. Не бива да пренебрегвате предложенията за допълнителна работа или съдружие, ако са ви поднесени в този ден.

Време е да приключите стара любовна връзка, която ви създава проблеми в семейния живот и може да разруши брака ви. Предпазвайте се от случайни сексуални контакти, защото ще бъдете изненадани скоро от нежелана бременност.

ВЕЗНИ

Стабилизирайте постигнатото в почивния ден и се отдайте на спокойна работа следобед. Не се впускайте в нови занимания и не договаряйте проекти, дори и да ви изкушават. Деловите разговори и срещи са успешни, но е по-добре да ги отложите за следващите дни, ако не сте сигурни в исканията си.

Време е да помислите за почивката си, мили делови жени, и да заведете любимите си хора или брачните си половинки на ресторант. След като се приберете у дома, можете да се отдадете на чувствата си.

СКОРПИОН

Днес, въпреки че деня е почивен, сте без настроение на работното място, а причината е във вас самите и притесненията ви, които са безпочвени. Рискувате да си заслужите забележки от ръководството, заради интрига, създадена от колега, който ви завижда.

Разчитайте на интуицията си, която ще ви подскаже верните действия. Обмисляйте думите си. Настъпил е момента да решите дали да съхраните брака си, мили жени, ако вече не издържате и сте засегнати от поведението на партньора си.

СТРЕЛЕЦ

Налага се да пътувате, но в почивния ден няма да свършите планираната работа. Денят е неблагоприятен за делови разговори. На работното място бъдете активни и търпеливи и не отказвайте предложение за доходна работа. Ако не сте внимателни, ще допуснете сериозни загуби до края на деня, които трудно ще възстановите.

Намерете пътя към сърцето на партньора си, мили жени, ако сте го отдалечили от себе си, заради непрекъсната си професионална заетост. Работили сте неуморно.

КОЗИРОГ

Бъдете предвидливи в намеренията си и коректни към околните в този почивен ден. Не се обезличавайте в своето обкръжение, а дайте да се разбере, че се придържате към вашата твърда линия на поведение и държите на мнението си. Заемете се с работата си и не се опитвайте да я прехвърляте на някой друг.

В отношенията с любимия ви бъдете въздържани в изразяване на емоциите, мили жени. Не изневерявайте! Семейните жени ще изживеят незабравими сексуални удоволствия. Несемейните да бъдат предпазливи.

ВОДОЛЕЙ

Намерете време в почивния ден и помислете за обогатяване с нови знания, за духовното си и интелектуално израстване. Тези от вас, които се занимават с бизнес, да прегледат договорите, които им предстои да подпишат през следващата седмица.

Ако не сте семейни и сте намерили подходящата половинка, днес е идеален ден за определяне дата за годеж и брак. Ще си гарантирате щастие. Ако сте се освободили от съмненията си и сте сигурни в чувствата си, сексът ще ви достави незабравими мигове.

РИБИ

Почивният ден оценете постигнатото и поставете началото само на предварително обмислени нови задачи. Планирайте времето си според приоритетите. Ако сте решителни,    блеснете с възможностите си. В противен случай ще се наложи да се справяте с отстраняване на грешки и да губите време което можете да вложите в нещо стойностно.

Въпреки деловата ви заетост, мили жени, създайте хармония в интимните си отношения, а ако сте семейни с брачния си партньор. Не се лишавайте от романтичните мигове.

Източник: Труд

Продължете с четенето

Водещи

This site is protected by wp-copyrightpro.com