Илиана Жекова: За първи път в Бюджета на община Казанлък са предвидени средства в размер на 200 хил.лв. за поощряване на младите семейства

   

Основният акцент в бюджета на Община Казанлък за 2020 година е свързан с политиките за децата и младите семейства, каза за Радио „Фокус“ председателят на Комисията по здравеопазване, социални дейности и трудова заетост Илиана Жекова. В този смисъл тя подчерта, че през последните 8 години социалните дейности са приоритет в политиката на кмета Галина Стоянова.

Илиана Жекова поясни, че за първи път, в Бюджета за 2020 година, са предвидени средства в размер на 200 хил.лв. за поощряване на младите семейства, които се отнасят отговорно и съзнателно към избора да бъдеш родител. Финансовата помощ ще бъде под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, необходими за отглеждане през първата година на новородено дете в размер на 500 лв.

Бюджетът предвижда завишаване на средствата, необходими за закупуване на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Кухня – майка“, в т.ч на дейност „Детска млечна кухня“. Целта е да се осигури по-качествена и здравословна храна за децата. В същото време няма да бъде завишена стойността на един ден престой в детска ясла или градина, ще бъде намалена стойността на един купон за храноден на дете ползващо услугата „Детска млечна кухня“ от 1 лев на 0,50 лв. Ефектът, който цели общинското ръководство от тази мярка е, по-здравословно и качествено хранене на децата при финансово облекчаване на родителите за стойността на купона за храна, като финансовата тежест ще бъде за сметка на общинския бюджет.

През 2020 година ще продължи тенденцията за развитие на социалните услуги в община Казанлък чрез предоставяне на нови услуги и подобряване на качеството на живот на потребителите, които вече ползват други социални услуги В бюджета за 2020 година са предвидени71 хил.лв. за газификация на два от Центровете за настаняване от семеен тип, 41 хил.лв. за изграждането и газифицирането на единствения в Югоизточна България Център за подкрепа на хора с деменция.

Жекова поясни още, че в бюджета за 2020 година са завишени и средствата за еднократна помощ на граждани в особено тежки и извънредни ситуации. Ще продължи и финансирането с еднократна помощ на граждани, чието лечение е скъпоструващо и сумата не се поема в пълен размер от Националната здравноосигурителна каса.

В бюджета са заложени и 20 хил.лв.за финансиране на младежки дейности и инициативи, които са включени в Младежкия календар за годината.
Предстои бюджетът на Община Казанлък за 2020 година да бъде разгледан на първо четене по време на заседание на Общинския съвет на 28 януари.

Славяна ГАЙДАРОВА

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com