Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 г.

   

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 65 жилищни сгради с 254 жилища в тях и 31 777 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 141 други сгради с 19 842 кв. м РЗП, съобщиха от ТСБ-Югоизток на Националния статистически институт, отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ .

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 9.7%, а жилищата в тях и общата им застроена площ – съответно с 55.0 и 53.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 29.1%, а тяхната РЗП – с 28.2%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 41.3%, докато жилищата в тях и разгънатата им застроена площ бележат спад съответно с 31.9 и 15.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 16.5%, докато общата им застроена площ намалява с 62.6%.

Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради 
в област Стара Загора по тримесечия

56374285

През второто тримесечие на 2019 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 75 жилищни сгради с 302 жилища в тях и 38 353 кв. м обща застроена площ и на 58 други сгради с
24 249 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече със 7.1%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ са по-малко съответно с 0.3 и 7.6%. Започнатите други видове сгради бележат ръст с 9.4%, но тяхната РЗП намалява с 34.4%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 19.4%, жилищата в тях – с 42.9%, а разгънатата им застроена площ – с 31.6%. Започнатите други видове сгради намаляват с 1.7%, а общата им застроена площ – с 10.6%.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com