За периода 2012г. – 2015г. общинският съветник от група на „БСП лява България“ Пламен Караджов е закупил 6 общински имота почти на начално обявената тръжна цена

   

Отговор на кмета Галина Стоянова на питане на Галин Иванов, общински съветник от ГЕРБ

Придобивките се случват по време, когато Пламен Караджов е задължен към Общината с десетки хиляди лева по договор за наем на заведение в града.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

            Във връзка с Ваше питане с вх. № ОС-3011/19.07.2019 г., Ви информирам следното:

            За цитираните от Вас имоти в землищата на с. Бузовград и с. Средногорово са проведени търгове, както следва:

зем. земя в
землището на с.Бузовград
№ на
имот
ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ
  процедурадатакв.м.начална
цена
в лв.
цена по
 договор
в лева
купувач
1103480търг с тайно
наддаване
20,05,2015г.496400410Пламен Станимиров
Караджов
2103479търг с тайно
наддаване
20,05,2015г.922740750Пламен Станимиров
Караджов
3103469търг с тайно
наддаване
20,05,2015г.691560570Пламен Станимиров
Караджов
зем. земя в
землището на с.Средногорово
№ на
имот
ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ
  процедурадатакв.м.начална
цена
цена по
 договор
купувач
10007628търг с тайно
наддаване
10,07,2014г.708240280Пламен Станимиров
Караджов
20007305търг с тайно
наддаване
10,07,2014г.490180220Пламен Станимиров
Караджов
3039032търг с явно
наддаване
14,06,2012г.482844084408Пламен Станимиров
Караджов

            Видно от справката купувач на посочените 6 общински имота е Пламен Станимиров Караджов, общински съветник от група на „БСП лява България“.

            Цената на която са закупени имотите е на начално обявената тръжна цена или най-много с 1 % над нея.

            За трите имота в с.Средногорово, с площ 6 026 кв.м. са заплатени 4 908 лв., а за трите имота в с. Бузовград, с площ 2 109 кв.м. са заплатени 1 730 лв.

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com