Заключителна пресконференция по проект „Разкриване на резидентен тип услуги в гр. Казанлък“

   
На 28.10.2015 година от 10.00 часа в сградата на Община Казанлък се проведе Заключителна пресконференция по проект „Разкриване на резидентен тип услуги в гр. Казанлък“ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013г. ,  чрез Европейски социален фонд. Обща стойност на проекта: 528 528, 17 лева.  Основна цел на Община Казанлък и на екипа по управление беше подобряване на качеството на живот на децата и младежите с увреждане от специализираните институции, чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване.
Събитието беше открито от заместник-кмета на Община Казанлък Лилия Цонкова, която сподели, че този проект е „кауза“ за Община Казанлък и всички трудности и несгоди, по време на изпълнението на проектните дейности, са били лични победи и усилията вложени в грижата за всяко едно дете са си стрували. Създаде се среда, близка до семейната за 42 деца и младежи с  и без увреждане, където те ще могат да развият своя потенциал и възможности.
Управителят на услугите поднесе презентация озаглавена „Заслужава ли си ?“, като призова всеки, сам за себе си, да отговори на този въпрос. Несъмнено, предизвикателството за Община Казанлък, за екипа за управление и за персонала на
новите услуги беше огромно, но безспорно си заслужаваше.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com