Забранява се чупенето на клони и бране на липов цвят на обществените места

   

Със заповед № 1170/16.06.2015 г.  на Кмета на община Казанлък се забранява чупенето на клони на всички видове декоративни и плодни дървета и брането на липов цвят от общинските озеленени площи, паркове, както и от дърветата по улиците, алеите, площадите и други пешеходни пространства на територията на община Казанлък.

Целта е да се предотврати увреждането на дървесната растителност при безконтролното й бране, както и да се ограничи събирането на билки /липов цвят/ от райони, подложени на въздействието на автомобилния транспорт и антропогенната дейност в населените места.

На нарушителите да бъдат налагани глоби от звено „Екоконтрол“ към Община Казанлък, пъдарите по населени места и служителите на РУП – Казанлък по реда, начина и в размери, определени в раздел V от Наредба № 2 на Общински съвет – Казанлък.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com