Електроразпределение Юг с проведена подготовка за зима 2019/2020

   

Още през лятото на 2019 г. Електроразпределение Юг (част от EVN) традиционно започна подготовка на съоръженията за работа при тежки зимни условия. В тази връзка техническите дейности включват инспекции на всички съоръжения средно и ниско напрежение, обслужвани от дружеството.

Извършените дейности от Електроразпределение Юг обхванаха инспекции на 13 454 трафопоста и възлови станции, на 16 788 км кабелни линии и 42 452 км въздушни линии. Общо 621 км просеки по въздушни линии средно и ниско напрежение бяха почистени.

Извършените дейности от Електроразпределение Юг обхванаха:
* 3129 подменени стълба
* 268 km подменени проводници
* 4782 подменени изолатори по въздушни линии средно напрежение
* 2783 санирани или почистени фундамента на железорешетъчни стълбове средно напрежение
* 107 подменени разединители и прекъсвачи средно напрежение
* 75 аварийни екипа

Налична специализирана техника:
* 384 високопроходими автомобила
* 30 високопроходими автовишки
* 5 центъра за кабелни лаборатории
* радиостанции във всеки авариен автомобил
* 2 АТВ и 4 UTV – оборудвани с вериги
* 9 моторни шейни
* 2 специализирани диспечерски звена за управление на мрежата

През 2019 г. Електроразпределение Юг акцентира върху намирането на гъвкави и бързи решения в случай на авария: За справяне с тежки зимни ситуации Електроразпределение Юг разполага с общо 14 мобилни агрегата с обща мощност над 2 МVA (мегаволтампера), като има възможност да използва и такива на външни фирми. В допълнение на разположение са 4 мобилни трафопоста с обща мощност над 2.4 MVA. Мобилните трафпостове oсигуряват по-добра техническа оперативност и могат да се използват за по-бързо възстановяване на захранването при необходимост.

В Електроразпределение Юг функционира и Кризисен щаб с обучени ръководители и специалисти, както и координационни щабове на място в КЕЦ. За справянето с различни ситуации през зимата, дружеството разчита и на доброто взаимодействие на своите регионални диспечери и ръководители на звена с местните власти в лицето на областните управители, общините и териториални дирекции „Гражданска защита“.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com