Д-р Мехмед Мехмедов (ГЕРБ): Грижите за здравето на децата са инвестиции в бъдещи здрави поколения

   

„За развитието на детското и училищно здравеопазване е необходимо създаването на  местна политика за подобряване здравето на децата, синхронизирана с действащото европейско и национално законодателство. За изпълнение на политиката е необходим консенсус между държавната и местна власт, гражданските организации и бизнес средите. Всички те трябва да направят своята оценка за значението на мерките за детското здраве, защото грижите за здравето на децата са инвестиции в бъдещи здрави поколения”, казва д-р Мехмед Мехмедов – кандидат за общински съветник от ГЕРБ – Казанлък. Според него от голямо значение е осигуряването на медицинско обслужване във всички детски градини и училища и създаването на подкрепяща и достъпна среда за деца и ученици със специални образователни потребности в детски градини и училища. Д-р Мехмедов подчертава и смисъла на ученическото столово хранене, както и рационалното хранене на децата в детските градини и детска млечна кухня за децата от 6 месеца до 3 години. Като бъдещ общински съветник той се ангажира да работи за постигане на добра интеграционна политика за деца и ученици от малцинствени групи, въвеждане на политика за повишаване  месечни доходи на медицинските специалисти в здравните кабинети, изграждане на подкрепяща среда за деца и ученици със специални образователни потребности. „Считам, че трябва да се работи по-усилено за делегиране права на директорите на детски градини и училища за контрол върху работата на медицинските специалисти. Не е без значение и наличието на логопедична помощ за нуждаещи се подрастващи”, посочва още кандидатът от листата на ГЕРБ д-р Мехмед Мехмедов.

Сред приоритетите му са още:

Ø  повишаване квалификацията на медицинските специалисти с акцент към здравно-профилактични програми, реализирани на национално и регионално ниво

Ø  при назначаване на персонал да бъде направен  подбор на мотивирани и креативни медицински специалисти, които да променят стереотипите и въведат иновативни практики в работата си

Ø  подобряване координацията между заинтересованите страни за подобряване здравния статус на подрастващите (детски градини, училища, РЗИ, РЗОК, Семейни лекари, родители и др.)

Ø  работа с родителите за промотиране на здравословното хранене на деца и ученици

Ø  извънучилищни дейности за профилактика и промоция на здравето-зелени училища, палаткови лагери, лагери на море, екскурзионни летувания, масов спорт

Ø  профилактична дейност, основана на превенция и промоция на здравето на подрастващите.Въвеждане на системно здравно образование в училище, насочено към придобиване на знания, изграждане на умения и нагласи за здравословен начин на живот.

Ø  превенция на усложненията при деца и ученици с хронични заболявания чрез прилагане на комплексно интердисциплинарно обслужване от специалисти.

Ø  повишаване физическата активност на децата, особено в училищната възраст.

Ø  ползване на допълнителни възможности за финансиране по програми и проекти; инициативи, допринасящи за опазване здравето и хармоничното развитие на децата и учениците.

„За да постигнем всичко това в имено на нашите деца и бъдещето поколение, гласувайте с бюлетина номер 19 за кмет на Община Казанлък, кмет на населени места и общински съветници от ГЕРБ!”, призовава д-р Мехмедов.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Пресцентър ГЕРБ-Казанлък

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com