Държавно горско стопанство – Казанлък пое редица ангажименти за предотвратяване на незаконната сеч, поискани от Община Казанлък

   

Във връзка с проведена среща между Община Казанлък и Държавно горско стопанство – Казанлък за предотвратяване на незаконната сеч и увреждането на пътната инфраструктура при превоза на дървесина, с писмо от 27.03.2015 год., ДГС-Казанлък приема да изпълни следните ангажименти:

– Кметовете и кметските наместници да бъдат своевременно уведомявани при извършване на мероприятия, предвидени в горскостопанския план – сеч, залесяване,  прокарване на пътища и минерализовани ивици.

– недопускане на превоз на дървесина в тъмната част на деня

– почистване и възстановяване на канавки и прилежащи ивици, при излаз на горски пътища

– недопускане претоварване на автомобилите с цел опазване на пътната настилка в населените места и частите на републиканската пътна мрежа.

Община Казанлък разчита ДГС-Казанлък и дърводобивните фирми да спазят поетите ангажименти, а гражданите своевременно да информират контролните органи при забелязани нарушения.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com