ДФЗ удължи сроковете за прием на заявления по схемите за държавни помощи

   

Поради усложнената епидемиологична обстановка в страната Държавен фонд „Земеделие“ удължава сроковете за прием на заявления и отчитане по схемите за държавни помощи. Целта е да се ограничи струпването на голям брой хора в офисите на областните дирекции. 

От Фонда променят сроковете, за да могат всички желаещи да подадат документи, както и да се осигури безопасност на кандидатите, съобщи директорът на областната служба „Земеделие“ в Стара Загора Мехмед Зейнел. Той допълни, че очаква над 3000 кандидати в област Стара Загора тази година да се възползват от мерките за подпомагане.

Областните дирекции на ДФЗ приемат заявления от 12 октомври до 10 ноември за помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период. Отчитането ще става до 20 ноември.

Приемът на заявления за помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете за 2020 е до 10 ноември.

Заявления за помощ de minimis за земеделски стопани, които отглеждат крави и/или юници и/или биволи, овце майки и/или кози майки (втори прием), ще се приемат от 20 октомври до 16 ноември.

Областните дирекции на ДФЗ приемат заявления от 26 октомври до 16 ноември за помощ de minimis за земеделски стопани, които отглеждат плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза (втори прием).

От 8 октомври до 10 ноември се приемат заявления за помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19.

Указания по схемите и удължените срокове за държавна помощ са публикувани на официалния сайт на Държавен фонд „Земеделие“ в секция „Държавни помощи“, каза още Мехмед Зейнел.БНР

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com