Дискутираха на тема „Дизайнерска дрога. Опасности и последствия“ в Казанлък

   

Община Казанлък и Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните проведоха обучение на тема „Дизайнерска дрога. Опасности и последствия“.

Снимка на Мкбппмн Казанлък.


На 19 и 20 септември в сградата на Младежки дом – гр. Казанлък бе изнесена лекция на учениците от седми до дванадесети клас от всички казанлъшки училища. Присъстваха още учители, педагогически съветници, психолози и медицински сестри. Лекторът, господин Петьо Петков от Столична дирекция на вътрешните работи, засегна темата за наркотиците и в частност за новата дизайнерска дрога. Пред многобройната си млада аудитория той говори за рисковете, които крият упойващите вещества и как подрастващите да се предпазят от този доживотен капан. Срещата премина в резултатна дискусия между специалисти в областта и младежите.

Снимка на Мкбппмн Казанлък.


Едновременно с това в актовата зала на ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ протече обучение на секретари и членове на местни комисии от област Стара Загора, обществени възпитатели и експерти от отдел „Закрила на детето“ , на която г-н Константин Томанов, секретар на ЦКБППМН, представи новостите в правната рамка и проблемните сфери в дейността на местните комисии.

стната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към Община Казанлък в своя план предвижда ежемесечни обучения и превантивни кампании, чиято цел е да предпази децата и младежите от рисково поведение.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com