Десет учители по програма Заедно в час ще преподават през новата учебна година в област Стара Загора

   

Десет учители по програма Заедно в час ще преподават в област Стара Загора от началото на новата учебна година. Те ще работят в шест училищата-партньори на организацията в Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Енина и Паничерево. Новите учители в региона са девет, а един продължава да преподава като учител втора година в програмата. Мисията на Заедно в час е да подбира и подготвя изявени и способни професионалисти с различен профил, които да станат част от образователната система. За период от две години организацията ги подкрепя да работят в училища с голям брой ученици в неравностойно положение, като по този начин активно се бори за преодоляване на образователното неравенство. “Равният достъп до качествено образование е един от най-важните фактори за постигането на траен икономически растеж. Щастливи сме, че с всяка следваща година се увеличава не само броят на учителите в програмата, но и училищата-партньори в областта. Натрупаният опит и постигнатите резултати от учителите през предходните години ни носят увереността, че с подкрепата на целия ни екип, на местната общност, на партньори и институции, преподавателите на Заедно в час могат да постигнат истински качествена промяна за учениците, а това в дългосрочен план е ключово за развитието на региона”, споделя Евгения Пеева, изпълнителен директор на Заедно в час. Неправителствената организация вече шест години подбира най-подходящите кандидати, способни професионалисти с различен профил, и ги подкрепя да работят в училище за период от две години, а след това да бъдат дългосрочни поддръжници на каузата за равен достъп до качествено образование на всяко дете. Заедно в час в партньорство с Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” обучава учителите по програмата в съответствие с всички изисквания към педагогическите специалисти в България и продължава да ги подкрепя и насърчава през целия период от две години.До момента през програмата са преминали близо 120 души, а през настоящата 2016 г. като преподаватели първа и втора година в училище ще влязат близо 180 учители в регионите Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, София град, София област и Стара Загора. Заедно в час е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и е част от международната мрежа за увеличаване на образователните възможности Teach For All.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com