Голям спад в броя на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди в областта

   

През юли 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е
2 092, а на леглата – 3 876. В сравнение с юли 2019 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) нараства с 16.3%, а броят на леглата в тях – с 11.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли
2020 г. в област Стара Загора, е 22 614, или с 36.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голям спад в броя на нощувките е регистриран в местата за настаняване с 3 звезди – с 41.1% .

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2020 г. са
7 523, или с 37.9% по-малко в сравнение със същия месец на 2019 година. От всички пренощували лица 94.2% са българи, като по-голямата част от тях (40.9%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 440, като 52.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.9 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2020 г. е 20.5%, като тя е
най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (30.3%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи спад с 13.4 процентни пункта. Най-голямо намаление на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 3 звезди – с 21.0 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юли 2020 г. са 874 479 лв., което е с 40.4% по-малко в сравнение с юли 2019 година. Приходите от нощувки на чужди граждани намаляват със 73.1%, а приходите от нощувки на български граждани – с 30.9% (фиг.2)

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com