Галина Стоянова: Основните акценти в бюджета на Община Казанлък за 2020 година са свързани с политиките за децата и младите семейства

   

Основните акценти в бюджета на Община Казанлък за 2020 година са свързани с политиките за децата и младите семейства, каза за Радио „Фокус“ кметът Галина Стоянова. Тя поясни, че почти половин милион лева са предвидени за подпомагане на децата и майките в Детска млечна кухня, чрез намаляване стойността на купоните за деца от 0 до 3 години, завишаване бюджета на Детска млечна кухня за храненето на децата от 3 до 7 години и подпомагане на младите семейства за новородените деца с еднократна помощ от 500 лв.

Стоянова поясни, че освен тези средства в бюджета за 2020 година има завишение на средствата за пенсионерските клубове, на средствата за еднократна помощ на социално слаби. Предвидено е 10-процентно увеличение на заплатите в Общинска администрация, на всички второстепенни разпоредители, като културните институти, социалните домове, здравните институти като по-голямо увеличение, в размер на 13-14 процента, е предвидено само за медицинските сестри.
Кметът подчерта, че в бюджета за 2020 година се предвижда и увеличение на финансирането на Спортния календар, според изискванията на спортните клубове. Запазва се досегашната рамка на Културния и Туристическия календар, както и на всички събития, които до сега Общината организира с дарения и с подкрепата на фирмите от Казанлък.

„Основно средствата в бюджета за 2020 година са насочени към Капиталовата програма и за социални дейности“, каза кметът Галина Стоянова и поясни, че всичко, което ще бъде реализирано в рамките на Капиталовата програма на Община Казанлък като по-голяма инвестиция се дължи на държавните средства, които ще получи Общината както за ремонт на надлеза, така и за асфалтиране на улици. Средства Казанлък ще получи и по програмите, по които е кандидатствала Общината и е одобрена. Много малка част от местния бюджет от данъци, който няма да е променен – 11 млн. лв. ще бъде вложен в Капиталовата програма за различни обекти и улици.

Предвижда се общият размер на Инвестиционна програма на Община Казанлък да бъде в общ размер 4 млн. 60 хил.лв., извън преходните обекти. Такъв обект е ремонтът на надлеза, финансиран със средства от Правителството в размер на 1млн. 200 хил.лв.,на Агенция „Пътна инфраструктура“ в размер на 1млн.238 хил.лв, и минимално съфинансиране от общинския бюджет в размер на 79 хил. лв.
Преходен обект е и изграждането на трети етап на водопровода в квартал „Изток“, като част от най-значимите планирани дейности по Северния обход на града с цялостен ремонт и изграждане на тротоари по улиците „Олимпиада“ и „Толиати“ в ж.к.“Изток“ за 580 хил. лв.

За ремонта на сградата на Поликлиниката са предвидени 151 хил.лв. съфинансиране от общинския бюджет, при одобрен проект от Националния доверителен екофонд в размер на 757 хил.лв.
За асфалтиране в град Казанлък и населените места са заложени общо 2 млн.430 хил.лв. 700 хил.лв. ще бъдат разпределени, според брой население, за инфраструктурни обекти, посочени от кметовете по населените места в общината.

И през 2020 година Община Казанлък ще продължи политиката си за подобряване на инфраструктурата в детските градини и облагородяване на дворните пространства.
Сред най-големите заложени проекти в Инвестиционната програма за 2020 година са реконструкция на Детска градина „Славейче“-етап 2 за 145 хил. лв с ремонт на покрив, подмяна на дограма и полагане на външна топлоизолация, дейности по облагородяване на дворното пространство на детските градини „Васил Левски“ и „Пчелица“. Предвидени са дейности и по обновяване на оборудването и уредите за игра на децата.
71 хил.лв. са предвидени за газификация на два от Центровете за настаняване от семеен тип. Ще продължи и работата по изграждането и газифицирането на единствения за Югоизточна България Дневен център за подкрепа на хора с деменция и техните близки, като за тези дейности са планирани 41 хил.лв.
Славяна ГАЙДАРОВА

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com