Галина Стоянова: Детските площадки и съоръжения за игра, собственост на Общината, са под периодичен контрол и се поддържат ежедневно

   

Всички обществено достъпни площадки и съоръжения за игра в паркове, градини, междублокови пространства и други зони за отдих, собственост на Общината, разполагат с техническа документация за произход, технически паспорти, протоколи за сигурност или инструкции за поддръжка, конструктивни становища за безопасност при изграждане и при монтаж, каза кметът на община Казанлък Галина Стоянова в отговор на питане на общинския съветник от групата на БСП Теодора Иванова, по време на 15-то редовно заседание на Общинския съвет.  Стоянова поясни, че техническото обслужване и контролът, според Наредба 1, включват периодичен контрол и ежедневна поддръжка на детските съоръжения. По съставени графици и сключени договори с упълномощени технически органи се извършва задължителна годишна ресертификация.
За 2016 г. Община Казанлък е сключила договор с фирма за оценка на съответствието и годишна сертификация на 13 площадки за игра. Към момента са изготвени оценки на 9 площадки, а за други 4 са възложени и се осъществява оценка.
В отговор на въпрос дали са поставени информационни табели за условията и реда за устройствата и безопасността на площадките за игра, кметът Галина Стоянова поясни, че в почти всички случаи такива табели има. Където табелите липсват, поради кражба или вандализъм, се изготвят нови такива и се поставят оперативно.
В доклади на сертифициращ орган при извършени проверки са увреждания на табели в следствие на вандалски прояви, а в един от случаите е констатирана липса на задължителни надписи -„забранено за кучета“ и „пушенето забранено“.
По отношение на един от най-посещаваните паркове в Казанлък – „Розариум“ кметът поясни, че има изтръгнати табели по съоръжения, които са поръчани на производителя за възстановяване и нов монтаж. На една от площадките табела не е поставяна, защото е с едно единствено съоръжение и не притежава характер на групово изпълнение. В този случай необходимата информация трябва да е отбелязана на табелата на производителя.
„В годишните доклади по сертификация на съоръженията се извършва оценка на съответствието по над 24 показателя. В зависимост от оценката и риска, до който може да доведе дадено обстоятелство, се поставя спешност на реакцията“, каза още кметът Галина Стоянова.
Славяна ГАЙДАРОВА

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com