В Дунавци бе обсъдена Инвестиционната програма на Община Казанлък

   

На среща с жителите в Дунавци бе обсъдена Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2015 година, която предвижда в населеното място да се  асфалтира ул. „Крайречна“, която в момента е „черен“ път. На срещата кметът на селото Величко Станчев и общинският съветник Димитър Баяслиев представиха проекта на улицата и обясниха, че в Инвестиционната програма са заложени за асфалтиране 1500 кв. м от улицата, а  бордюрите са осигурени от бюджета на селото.

„Стъпка по стъпка селата в нашата община се променят и стават все по-добро място за живеене. През последните 3 години Община Казанлък успя да подобри уличната настилка, като се преасфалтираха над 200 000 кв. м на територията на цялата община. В настоящият мандат Общинският съвет, Общинската администрация и кметовете успяхме да синхронизираме работата помежду си, така че да е максимално ползотворна за гражданите. И всичко хубаво, което сега ни се случва, е резултат от това, че работим заедно в една посока, нещо което липсваше в предходни мандати“ – заяви общинския съветник Димитър Баяслиев.

Кметът на Дунавци Величко Станчев запозна присъстващите с проекта ,,Зона за отдих и спорт“, който е спечелил финансиране на стойност  10 000 лв. в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2015 г.“ по ПУДООС. Също така тази  година предстои и ремонт на оградата на храм „Свети Димитър“ на стойност 2500 лв.  Средствата за него са отпуснати от дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com