В добро състояние са водните обекти на територията на Община Казанлък, ситуацията се следи и може да се реагира своевременно

   

В добро състояние са водните обекти на територията на община Казанлък, ситуацията се следи и може да се реагира своевременно, каза за Радио „ Фокус” Слави Иванов, ръководител на Аварийно – спасителна група в Общината.

На територията на общината има 28 микроязовира, голяма част от тях имат арендатори и наематели. Всички те са уведомени за изискванията за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях. Изпратени са им предписания с мерки, които трябва да предприемат с цел недопускане на аварийни ситуации. Сред тях са да поддържат определено ниво на водата, което не застрашава безопасността на околните населени места, да не допускат израстването на дървесна или храстова растителност и да поддържат изпускатели и преливници в добро състояние.

Иванов поясни също, че два пъти в годината се правят проверки, съгласно закона за водите и наредбата за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях: „Проверките са всеобхватни – какво е състоянието на изпускатели и преливници. Вследстние на направените констатации се правят ремонтни дейности, ако е необходимо.

” По отношение на реките и деретата, Слави Иванов родчерта, че със заповед на кмета на община Казанлък Галина Стоянова са уведомени всички кметове на населени места относно мерките, които трялбва да спазват, а именно, да поддържат нивата на реките и деретата, да ги следят, особено с оглед на проливни дъждове и предвид предстоящо снеготопене. Определен е и редът, по който да се получава информацията в дежурната при Общинския съвет по сигурност и да се задейства цялата процедура при възникване на кризисни ситуации.

Славяна ГАЙДАРОВА

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com