Временно се спира достъпът на МПС по ул.”Капитан Петко Войвода”

   

Ограничението важи за участъка между ул.“Тюлбенска“ и ул.“Олимпиада“ от утре, сряда, 31.08.2016 г. до неделя, 04.09.2016 г., включително. В този период от време МПС ще бъдат пренасочвани към ул.“Кремона“ и ул.“Сент Ерблен“.

Временното спиране на движението в посочения район се налага поради текущите строително-монтажни работи за изграждане на ВиК мрежата в кварталите “Кулата“ и “Крайречен“ в град Казанлък. За последователността на изпълнение на дейностите гражданите ще бъдат своевременно уведомявани.

В началото на месец август община Казанлък започна изпълнението на проект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв.“Кулата“ и в кв.“Крайречен“, безвъзмедно финансиран от ПУДООС към МОСВ. Проектът е на обща стойност 1 987 049,40 лв. с ДДС и ще бъде реализиран до края на 2016 г.

Общината финансира със собствени средства строителния и авторския надзор – неразделна част от инвестиционния процес.

Приканваме всички живущи в двата квартала да оказват съдействие на изпълнителите на проекта и на всички контролни органи, ангажирани с реализацията му.

Пресцентър на община Казанлък

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com