Временно се спира достъпът на МПС от ул.”Хемус” към ул.”Ненко Балкански”

   

Ограничението е във връзка със започналите строително-монтажни работи за изграждане на ВиК мрежата в кварталите “Кулата“ и “Крайречен“ в град Казанлък. За последователността на изпълнение на дейностите гражданите ще бъдат своевременно уведомявани.

В началото на месец август Община Казанлък започна изпълнението на проект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв.“Кулата“ и в кв.“Крайречен“, безвъзмедно финансиран от ПУДООС към МОСВ. Проектът е на обща стойност 1 987 049,40 лв. с ДДС и ще бъде реализиран до края на 2016 г.

Общината финансира със собствени средства строителния и авторския надзор – неразделна част от инвестиционния процес.

Приканваме всички живущи в двата квартала да оказват съдействие на изпълнителите на проекта и на всички контролни органи, ангажирани с реализацията му.

 Пресцентър на община Казанлък

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com