Вече са в сила по-строгите правила за спиране на детски добавки при неизвинени отсъствия

   

41 хиляди семейства са били санкционирани със спиране на детски добавки за 1 месец през миналата учебна година. Причината – деца от задължителната предучилищна възраст са отсъствали 3 дни без уважителни причини от детска градина или тези в училище са имали 5 и повече неизвинени отсъствия за 1 месец. Общо 49 хиляди деца са останали без средства от държавата поради тези причини, сочи статистиката на Агенцията за социално подпомагане, информира БНР.

За новата учебна година санкциите са още по завишени, целта е да се обвърже още по тясно подпомагането от държавата и отговорното родителство. От 1-ви август са в сила по-строгите санкции и помощите ще се спират за 12 месеца.

Главният експерт от Агенцията за социално подпомагане Зоя Попова поясни:

“Помощта ще се прекратява, считано от първо число на месеца, който е посочен в информацията от Министерство на образованието и науката, тъй като Агенцията за социално подпомагане ежемесечно получава по служебен път такава информация за допуснатите от децата и учениците отсъствия. Важно е да се каже, че в този случай месечната помощ може да бъде отпусната отново не по-рано от една година от датата на прекратяването”.

Еднократната целева помощ за първолаците от 250 лева вече ще се плаща на два пъти, в началото на първия и на втория учебен срок. Ако детето не посещава редовно училище, вторият транш няма да се плати, а първият ще трябва да се възстановява.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com