Българо-полските отношения в дейността на “МЦР- Взаимопомощ”

   

Една от страните, с които СНЦ “Младежки център за развитие- Взаимопомощ” си партнира най-дълго и най-често, е Полша. Отношенията с организации от тази държава започват през 2008 г., на проект в Германия, по време на който основателят на “Взаимопомощ” Красимир Цанев и настоящият председател инж. Мария Славова срещат Марчин Домбкиевич. В последствие “Взаимопомощ” и полската “ФЕНИКС” организират заедно над 10 младежки обмени и обучения, повечето от които се провеждат в полския курорт Закопане. Но младежките обмени не са единствената сфера на действие на “Взаимопомощ”. Казанлъшката организация работи също така с Европейска доброволческа служба. От 2011 г. досега 10  българи са изпратени в Полша на ЕДС проект, а 11 поляци са посрещнати в Казанлък. Последната посрещната доброволка е Доминика Лясковска, пристигнала на 30 август 2016 г. в града ни за 9 месеца. Предстои нов съвместен проект с Stowarzyszenie GRUPA DZIAŁANIA- младежкият обмен-„Common roots – various paths”, който ще се проведе в първата половина на септември 2016 г. в Закопане, по който ще заминат 5-ма българи, от които 3-ма от Казанлък.

Но “полската връзка” не спира дотук. Благодарение на “Взаимопомощ”, посланикът на Република Полша Лесек Хенсел пристигна два пъти в града ни- през 2012 за Денят на Полша в Казанлък, а през 2013- за откриване на единствената в България Стена на доброволчеството. Директора на Полския културен институт също дойде в града ни през 2015 г. Благодарение на това сътрудничество, беше осъществен културен обмен между двете страни. Трябва да се добави и това, че самите ЕДС доброволци представят своите страни по най-добрия начин, и че изпратените от “Взаимопомощ” доброволци в Полша спомагат за опознаването на страната ни и я правят по-популярна сред местните хора. Накратко, дейността на “Младежки център за развитие- Взаимопомощ” е насочена към двустранен културен обмен, обмен на добри практики и дава възможност за развитие на млади хора от България и Полша.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com