БСП – Казанлък с възражение относно избора на Общинска избирателна комисия

   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На 25.08.2015 год. в Община Казанлък бяха проведени консултации за състав на Общинска избирателна комисия.
В качеството си представител на Коалиция „БСП Лява България” заявявам, че при проведените консултации НЕ БЕШЕ ПОСТИГНАТО СЪГЛАСИЕ между политически сили.
Спазвайки разпоредбите на т.5 от Решение № 1524-МИ/18.08.2015 год. на ЦИК, ние като коалиция сме депозирали всички изискуеми документи, включително писмено предложение относно имената и длъжностите на нашите представители. При подбора на нашите персонални предложения сме се водили освен от критериите, поставени от самата ЦИК, но и от личните и професионални качества, познания и умения на нашите представители.
В хода на преговорите устно бяха направени предложения за ръководство на ОИК от страна на други политически сили.
Противно на всякакви нормативно установени правила, Кметът на община Казанлък, проведе явно гласуване между представителите на политическите сили, по отношение на всяка от кандидатурите за съответните постове и така бе определено ръководството на ОИК-Казанлък. По този начин бе наложено решение, взето по силата на висшегласието.
Не беше взет под внимание и изложения от нас аргумент, че съгласно указанията на ЦИК, отразени в т.15.4 от Решение № 1524-МИ/18.08.2015 год. е препоръчително членовете на ОИК да са юристи. Предложените от нас кандидати са юристи, нещо повече – адв. Адриана Тенева, предложена за длъжността „Секретар” на ОИК-Казанлък, беше член на РИК-Ст.Загора при провеждане на последните парламентарни избори, т.е. има и практически опит в организацията на изборния процес.
Лицата предложени за „зам.- председател” и „секретар” на ОИК не са юристи.
Категорично заявяваме, че нямаме нищо против конкретните личности, но при положение, че именно ръководството на ОИК я представлява, изготвя и официализира актовете на ОИК е наложително лицата да имат съответната правна подготовка.
За Коалиция „БСП лява България” е абсолютно неприемливо, втората по големина парламентарнопредставена политическа сила, да бъде елиминирана от ръководството на ОИК. На практика в ръководството на ОИК-Казанлък са представени две партии от управляващата в момента коалиция – ПП Герб и Реформаторски блок. Този факт в никакъв случай не може да бъде гаранция за прозрачност и честност на предстоящите местни избори.
Считаме, че гласуване на отделни кандидатури при провеждане на консултации за състав и ръководство на ОИК е недопустимо. Единствените, които в конкретния случай имат право да вземат решенията си с гласуване, са членовете на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл.ЗО, ал.9 от ИК настояваме да назначите ОИК-Казанлък, като вземете под внимание направените писмени предложения, както следва:
Председател на ОИК – от ПП Герб
Зам.- председател на ОИК – от ДПС
Секретар на ОИК – от Коалиция „БСП лява България”
С уважение,
НИКОЛАЙ ТЕРЗИЕВ
Представител на Коалиция „БСПлява България”

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com